Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 961/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian