Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie zadań wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2022 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 459/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian