Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 89/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk / BBI (23.01.2023 13:28)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska / BBI (24.02.2023 14:05)

Informację opracował(a): Tomasz Lewandowski (23.01.2023)

Źródło: Wydział Sportu

Ilość odwiedzin: 479