Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenia z 2018 r. - Oferty pracy w UMŁ

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

20.12.2018
Numer ewidencyjny: 262/DFP-Bd.II/11/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.01.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_262_20181220.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_262_20190123.pdf
20.12.2018
Numer ewidencyjny: 261/DES-GK.III/14/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 07.01.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_261_20181220.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_261_190130.pdf
20.12.2018
Numer ewidencyjny: 260/DES-Ed.II/20/XII/2018
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. nadzoru nad prowadzonymi szkołami w Oddziale Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 07.01.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_260_20181220.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_260_20190123.pdf
18.12.2018
Numer ewidencyjny: 259/DM-DM.XIII/18/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw I w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 03.01.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_259_20181218.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_259_190122.pdf
18.12.2018
Numer ewidencyjny: 258/DPr-BRM.IV/1/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 03.01.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_258_20181218.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_258_190121.pdf
17.12.2018
Numer ewidencyjny: 257/DM-ZNN.II/9/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości Na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 04.01.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_257_20181217.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_257_190130.pdf
17.12.2018
Numer ewidencyjny: 256/DM-ZNN.V/8/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 04.01.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_256_20181217.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_256_190128.pdf
07.12.2018
Numer ewidencyjny: 255/DM-DM.XV/17/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_255_20181207.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_255_190115.pdf
07.12.2018
Numer ewidencyjny: 254/DFP-Bd.II/10/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 18.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_254_20181207.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_254_190109.pdf
06.12.2018
Numer ewidencyjny: 253/DAR-UA.IV/18/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych postępowań nieprocesowych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 18.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_253_20181206.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_253_190122.pdf
06.12.2018
Numer ewidencyjny: 252/DFP-Ksg.VI/14/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 17.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_252_20181206.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_252_20190116.pdf
05.12.2018
Numer ewidencyjny: 251/DM-ZNN.IV/7/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zbywania nieruchomości i wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 17.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_251_20181205.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_251_190117.pdf
Informacja o wyniku naboru (2): BZK_wyniki_251_190122.pdf
04.12.2018
Numer ewidencyjny: 250/DPr-BOIZ/5/XII/2018
Nazwa stanowiska: Zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 14.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_250_20181204.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_250_20181231.pdf
03.12.2018
Numer ewidencyjny: 249/DAR-UA.III/17/XII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 13.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_249_20181203.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_249_190115.pdf
30.11.2018
Numer ewidencyjny: 248/DOA-ZP.II/8/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżących w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 11.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_248_20181130.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_248_20181221.pdf
30.11.2018
Numer ewidencyjny: 247/DOA-PJR.I/20/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru i kontrol i w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 11.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_247_20181130.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_247_190117.pdf
29.11.2018
Numer ewidencyjny: 246/DPr-BRzM.IV/1/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. polityki informacyjnej i kontaktów z mediami w Zespole Prasowym w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 10.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_246_20181129.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_246_20181221.pdf
29.11.2018
Numer ewidencyjny: 245/DOA-PJR.III/19/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 10.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_245_20181129.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_245_190117.pdf
28.11.2018
Numer ewidencyjny: 244/DPK-KLT/4/XI/2018
Nazwa stanowiska: Zastępca dyrektora Wydziału Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 10.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_244_20181128.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_244_20181221.pdf
27.11.2018
Numer ewidencyjny: 243/DFP-Fn.VI/17/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_243_181127.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_243_190115.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (17.01.2019 09:47)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (17.01.2019 09:50)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 4617