Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenia z 2018 r. - Oferty pracy w UMŁ

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

26.01.2018
Numer ewidencyjny: 20/DPr-BOIZ.V/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 06.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_20_20180129.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_20_180305.pdf
25.01.2018
Numer ewidencyjny: 19/DPK-KLT/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 05.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_19_20180125.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_19_180228.pdf
22.01.2018
Numer ewidencyjny: 18/DSS-Ed.I/3/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 02.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_18_20180122.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_18_180314.pdf
22.01.2018
Numer ewidencyjny: 17/DSS-OŚR.V/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rolnictwa, ochrony zwierząt, łowiectwa i rybactwa w Zespole ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 01.02.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_17_20180122.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_17_20180323.pdf
19.01.2018
Numer ewidencyjny: 16/DAR-UA.XI/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań nieprocesowych w Oddziale Urbanistyki Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 30.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_16_20180119.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_16_180330.pdf
18.01.2018
Numer ewidencyjny: 15/DPK-KLT.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania projektów inwestycyjnych w Zespole ds. Projektów w Wydziale Kultury w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 29.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_15_20180118.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_15_180305.pdf
17.01.2018
Numer ewidencyjny: 14/BPK-BPS.III/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Inspektor Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania W Oddziale ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 27.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_14_180117.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_14_180216.pdf
16.01.2018
Numer ewidencyjny: 13/DM-ZNN.III/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 26.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_13_20180116.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_13_180305.pdf
15.01.2018
Numer ewidencyjny: 12/DAR-MKZ.III/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. parku kulturowego w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 26.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_12_20180115.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_12_181016.pdf
15.01.2018
Numer ewidencyjny: 11/DSS-Ed.VII/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów edukacyjnych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 25.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_11_20180115.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_11_20180323.pdf
12.01.2018
Numer ewidencyjny: 10/DPr-ZSS.II/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli jednostek budżetowych i podmiotów zewnętrznych w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 24.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_10_20180112.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_10_180330.pdf
11.01.2018
Numer ewidencyjny: 9/BPK-BGM.V/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale ds. Administracyjno-Ekonomicznych w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 23.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_9_DPK_BGM_V_1_I_2018_180111.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_9_180221.pdf
10.01.2018
Numer ewidencyjny: 8/DM-DM.II/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu i ewidencji majątku miasta w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 22.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_8_DM_DM_II_2_I_2018_180110.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_8_180221.pdf
09.01.2018
Numer ewidencyjny: 7/DAR-BAr.II/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania opinii urbanistycznych w Oddziale Opinii Urbanistycznych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 19.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_7_DAR_BAr_II_2_I_2018_180109.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_7_20180323.pdf
09.01.2018
Numer ewidencyjny: 6/DAR-BAr.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 19.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_6_DAR_BAr_IV_1_I_2018_180109.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_6_180314.pdf
08.01.2018
Numer ewidencyjny: 5/DM-DM.XV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. historyczno-archiwalnych w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 18.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_5_DM_DM_XV_1_I_2018_180108.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_5_180219.pdf
05.01.2018
Numer ewidencyjny: 4/DM-BNW.I/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 16.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_4_DM_BNW_I_1_I_2018_180105.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_4_180221.pdf
04.01.2018
Numer ewidencyjny: 3/DPr–BZK.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 15.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_3_DPr_BZK_IV_1_I_2018_180104.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_3_180130.pdf
03.01.2018
Numer ewidencyjny: 2/DSS-Ed.VII/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 13.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_2_DSS_ED_VII_1 _I_2018_180103.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_2_180305.pdf
02.01.2018
Numer ewidencyjny: 1/DM-BZSP.I/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. trwałego zarządu w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Biurze Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 12.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_1_DM_BZSP_I_1_I_2018_180103.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_1_180228.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (17.01.2019 09:47)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (17.01.2019 09:50)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 4374