Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenia z 2018 r. - Oferty pracy w UMŁ

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

27.11.2018
Numer ewidencyjny: 242/DFP-Fn.V/16/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_242_181127.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_242_190109.pdf
26.11.2018
Numer ewidencyjny: 241/DAR-BS.IV/1/XI/2018
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. projektów społecznych w Oddziale Projektów Społecznych w Biurze Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 06.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_241_20181126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_241_20181221.pdf
26.11.2018
Numer ewidencyjny: 240/DOA-ZP.I/7/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. monitorowania i nadzoru oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 06.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_240_20181126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_240_20181221.pdf
21.11.2018
Numer ewidencyjny: 239/DM-DM.II/16/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu i ewidencji majątku miasta w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 03.12.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_239_20181121.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_239_181220.pdf
19.11.2018
Numer ewidencyjny: 238/DM-DM.XIII/15/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw I w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 29.11.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_238_20181119.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_238_20190123.pdf
19.11.2018
Numer ewidencyjny: 237/DSS-Ed.VI/19/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 29.11.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_237_20181119.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_237_190115.pdf
16.11.2018
Numer ewidencyjny: 236/DM-DM.V/14/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi opłat adiacenckich i planistycznych w Oddziale Opłat i Odszkodowań w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.11.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_236_181116.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_236_181220.pdf
15.11.2018
Numer ewidencyjny: 235/DPK-BGM.I/10/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami mieszkalnymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 27.11.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_235_181115.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_235_190109.pdf
15.11.2018
Numer ewidencyjny: 234/DFP-Bd.I/9/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej środków innych wyodrębnionych rachunków bankowych Miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 27.11.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_234_181115.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_234_20181218.pdf
15.11.2018
Numer ewidencyjny: 233/DPK-BGM.I/9/XI/2018
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. dysponowania lokalami mieszkalnymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 26.11.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_233_181115.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_233_20181218.pdf
14.11.2018
Numer ewidencyjny: 232/DPK-BPS.I/5/XI/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi finansowej jednostek pomocniczych w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 26.11.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_232_20181114.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_232_181220.pdf
25.10.2018
Numer ewidencyjny: 231/DFP-Ksg.IV/13/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji finansowo - księgowej w Oddziale Obsługi Finansowej w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.11.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_231_20181025.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_231_20181205.pdf
19.10.2018
Numer ewidencyjny: 230/DSS-Ed.X/18/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. pomocy materialnej dla uczniów w Oddziale ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_230_20181019.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_230_20190123.pdf
17.10.2018
Numer ewidencyjny: 229/DSS-OŚR.I/5/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 29.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_229_20181017.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_229_181120.pdf
17.10.2018
Numer ewidencyjny: 228/DPr-BZK.II/6/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. oświadczeń majątkowych w Oddziale Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 29.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_228_20181017.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_228_20181129.pdf
12.10.2018
Numer ewidencyjny: 227/DSS-GK.III/13/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 23.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_227_p_20181016.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_227_20181218.pdf
12.10.2018
Numer ewidencyjny: 226/DFP-Ksg.II/12/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji budżetowej wydatków w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 23.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_226_20181012.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_226_20181218.pdf
11.10.2018
Numer ewidencyjny: 225/DOA-Inf.III/2/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 22.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_225_1_20181012.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_225_181114.pdf
Informacja o wyniku naboru (2): BZK_wyniki_225_20181218.pdf
10.10.2018
Numer ewidencyjny: 224/DAR-UA.III/16/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 22.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_224_181010.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_224_20181121.pdf
08.10.2018
Numer ewidencyjny: 223/DSS-GK.VI/12/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi ekonomiczno-finansowej w Oddziale ds. Ekonomicznych i Kontrolnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 18.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_223_181008.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_223_20181107.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (17.01.2019 09:47)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (17.01.2019 09:50)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 4342