Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenia z 2018 r. - Oferty pracy w UMŁ

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

08.10.2018
Numer ewidencyjny: 222/DOA-ZP.II/6/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżących w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 18.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_222_181008.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_222_20181130.pdf
05.10.2018
Numer ewidencyjny: 221/DSS-BPZ.I/6/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi przedsiębiorców w Oddziale Ewidencji Działalności Gospodarczej w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 15.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_221_20181005.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_221_20181109.pdf
05.10.2018
Numer ewidencyjny: 220/DPr-WPr.III/3/X/2018
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 15.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_220_20181005.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_220_20181121.pdf
04.10.2018
Numer ewidencyjny: 219/DAR-UA.IV/15/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych postępowań nieprocesowych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 15.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_219_20181004.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_219_20181205.pdf
04.10.2018
Numer ewidencyjny: 218/DFP-Bd.III/8/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_218_20181004.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_218_181031.pdf
03.10.2018
Numer ewidencyjny: 217/DSS-GK.III/11/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji inwestycji w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 13.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_217_20181003.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_217_181120.pdf
03.10.2018
Numer ewidencyjny: 216/DAR-UA.IV/14/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych postępowań nieprocesowych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 13.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_216_20181003.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_216_20181107.pdf
02.10.2018
Numer ewidencyjny: 215/DOA-ZKM.IV/4/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 12.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_215_20181002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_215_20181206.pdf
02.10.2018
Numer ewidencyjny: 214/DPK-BGM.I/8/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami zamiennymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 12.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_214_20181002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_214_20181107.pdf
01.10.2018
Numer ewidencyjny: 213/DSS-Ed.VI/17/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 11.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_213_20181001.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_213_181116.pdf
28.09.2018
Numer ewidencyjny: 212/DOA-SO.II/7/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań administracyjnych w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 10.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_212_20180928.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_212_20181129.pdf
28.09.2018
Numer ewidencyjny: 211/DFP-Fn.V/15/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_211_20180928.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_211_20181023.pdf
28.09.2018
Numer ewidencyjny: 210/DOA-SO.II/6/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji ludności w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 09.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_210_20180928.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_210_20181129.pdf
27.09.2018
Numer ewidencyjny: 209/DPr-BOIZ.V/4/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. marketingu inwestycyjnego w Oddziale ds. Marketingu Inwestycyjnego w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 08.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_209_20180927.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_209_20181109.pdf
27.09.2018
Numer ewidencyjny: 208/DOA-ZP.III/5/IX/2018
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Kluczowych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 08.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_208_20180927.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_208_20181107.pdf
26.09.2018
Numer ewidencyjny: 207/DAR-UA.V/13/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 08.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_207_180926.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_207_20181107.pdf
21.09.2018
Numer ewidencyjny: 206/DFP-Ksg.VI/11/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_206_20180921.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_206_20181205.pdf
21.09.2018
Numer ewidencyjny: 205/DSS-Ed.V/16/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 02.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_205_20180921.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_205_20181107.pdf
20.09.2018
Numer ewidencyjny: 204/DSS-GK.III/10/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji inwestycji w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 02.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_204_20180920.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_204_20181030.pdf
20.09.2018
Numer ewidencyjny: 203/DFP-Ksg.VI/10/IX/2018
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 01.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_203_1_20180920.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_203_20181218.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (17.01.2019 09:47)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (17.01.2019 09:50)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 4369