Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 17.01.2019 09:47 do 17.01.2019 09:50.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Ogłoszenia z 2018 r. - Oferty pracy w UMŁ

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

20.12.2018
Numer ewidencyjny:262/DFP-Bd.II/11/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. planowania budżetuw Oddziale Planowania Budżetuw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:07.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_262_20181220.pdf
20.12.2018
Numer ewidencyjny:261/DES-GK.III/14/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. eksploatacji rzek i zbiorników wodnychw Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnejw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:07.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_261_20181220.pdf
20.12.2018
Numer ewidencyjny:260/DES-Ed.II/20/XII/2018
Nazwa stanowiska:Inspektords. nadzoru nad prowadzonymi szkołami w Oddziale Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacjiw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:07.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_260_20181220.pdf
18.12.2018
Numer ewidencyjny:259/DM-DM.XIII/18/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw Iw Wydziale Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:03.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_259_20181218.pdf
18.12.2018
Numer ewidencyjny:258/DPr-BRM.IV/1/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obsługi sekretariatu Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnychw Biurze Rady Miejskiejw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:03.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_258_20181218.pdf
17.12.2018
Numer ewidencyjny:257/DM-ZNN.II/9/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. nabywania nieruchomościw Oddziale Nabywania Nieruchomości Na Cele Inwestycyjne Miastaw Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:04.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_257_20181217.pdf
17.12.2018
Numer ewidencyjny:256/DM-ZNN.V/8/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zbywania nieruchomościw Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomościw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:04.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_256_20181217.pdf
07.12.2018
Numer ewidencyjny:255/DM-DM.XV/17/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomościw Wydziale Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:19.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_255_20181207.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_255_190115.pdf
07.12.2018
Numer ewidencyjny:254/DFP-Bd.II/10/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. planowania budżetuw Oddziale Planowania Budżetuw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:18.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_254_20181207.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_254_190109.pdf
06.12.2018
Numer ewidencyjny:253/DAR-UA.IV/18/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno-budowlanych postępowań nieprocesowychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:18.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_253_20181206.pdf
06.12.2018
Numer ewidencyjny:252/DFP-Ksg.VI/14/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:17.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_252_20181206.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_252_20190116.pdf
05.12.2018
Numer ewidencyjny:251/DM-ZNN.IV/7/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zbywania nieruchomości i wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształceniew Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomościw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:17.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_251_20181205.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_251_190117.pdf
04.12.2018
Numer ewidencyjny:250/DPr-BOIZ/5/XII/2018
Nazwa stanowiska:Zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:14.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_250_20181204.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_250_20181231.pdf
03.12.2018
Numer ewidencyjny:249/DAR-UA.III/17/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno - budowlanychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IIIw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:13.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_249_20181203.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_249_190115.pdf
30.11.2018
Numer ewidencyjny:248/DOA-ZP.II/8/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zamówień publicznychw Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżącychw Wydziale Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:11.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_248_20181130.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_248_20181221.pdf
30.11.2018
Numer ewidencyjny:247/DOA-PJR.I/20/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. nadzoru i kontrol iw Oddziale Nadzoru i Kontroliw Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:11.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_247_20181130.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_247_190117.pdf
29.11.2018
Numer ewidencyjny:246/DPr-BRzM.IV/1/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. polityki informacyjnej i kontaktów z mediamiw Zespole Prasowymw Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Medióww Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:10.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_246_20181129.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_246_20181221.pdf
29.11.2018
Numer ewidencyjny:245/DOA-PJR.III/19/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. związanych z rejestracją pojazdóww Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdóww Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:10.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_245_20181129.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_245_190117.pdf
28.11.2018
Numer ewidencyjny:244/DPK-KLT/4/XI/2018
Nazwa stanowiska:Zastępca dyrektoraWydziału Kulturyw Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert:10.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_244_20181128.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_244_20181221.pdf
27.11.2018
Numer ewidencyjny:243/DFP-Fn.VI/17/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:07.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_243_181127.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_243_190115.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (17.01.2019 09:47)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (17.01.2019 09:50)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 4341