Oferty pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, w której kierownicy są zatrudniani w ramach umowy o pracę, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy: 
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w jednostce zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Oferty pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych - 2021

05.05.2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi
Numer ewidencyjny: 60/MPU/1/V/2021
Termin składania ofert: 21.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_60_MPU_20210511.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_60_MPU_20210617.pdf
26.04.2021
Nazwa stanowiska: Komendant Straży Miejskiej
Numer ewidencyjny: 47/SM/1/IV/2021
Termin składania ofert: 06.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_47_Komendant_20210426.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_47_20210518.pdf

Oferty pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych - 2020

09.11.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Numer ewidencyjny: 80/DPSNarutowicza/4/XI/2020
Termin składania ofert: 20.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_80_DPS-Narutowicza_20201109.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
02.07.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Numer ewidencyjny: 50/DPSNarutowicza/3/VII/2020
Termin składania ofert: 13.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_50_DPS_20200702.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
01.06.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Włókniarz” im. Jana Pawła II w Łodzi
Numer ewidencyjny: 42/DPS”Włókniarz”/2/VI/2020
Termin składania ofert: 12.06.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_42_DPS_20200601.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19.05.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi
Numer ewidencyjny: 40/MOSiR/1/V/2020
Termin składania ofert: 29.05.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_40_MOSiR_20200519.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15.05.2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Numer ewidencyjny: 38/DPSDojazdowa/3/V/2020
Termin składania ofert: 25.05.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_38_DPS_20200515.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Metryka strony i historia zmian