Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracownika na wolnym stanowisku kierownika jednostki, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska kierowników jednostek zatrudnianych w tych jednostkach na podstawie umowy o pracę, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Oferty pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

12.03.2018
Nazwa stanowiska: Dyrektor 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Numer ewidencyjny: 55/DPS2/1/III/2018
Termin składania ofert: 22.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_55_180312.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (22.11.2017 11:00)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (12.03.2018 15:42)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 301

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
12.03.2018 15:42 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
12.03.2018 15:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.11.2017 11:00 Tomasz Wilk Utworzenie strony