Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

23.04.2018
Numer ewidencyjny: 91/DPr-ZSS.V/3/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego oraz procedury „Niebieskie Karty” w Oddziale ds. Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 07.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_91_180423.pdf
23.04.2018
Numer ewidencyjny: 90/DOA-SO.II/4/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań administracyjnych w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 04.05.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_90_180423.pdf
20.04.2018
Numer ewidencyjny: 89/DOA-USC.I/3/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 30.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_89_180420.pdf
18.04.2018
Numer ewidencyjny: 88/DM-DM.XI/8/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 30.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_88_180418.pdf
18.04.2018
Numer ewidencyjny: 87/DOA-PJR.II/5/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 30.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_87_180418.pdf
17.04.2018
Numer ewidencyjny: 86/DM-ZNN.V/5/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 27.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_86_180417.pdf
17.04.2018
Numer ewidencyjny: 85/DFP-Bd.III/2/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 27.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_85_180417.pdf
17.04.2018
Numer ewidencyjny: 84/DSS-Ed.IX/6/IV/2018
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. analiz na Samodzielnym Stanowisku ds. Analiz w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 27.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_84_180417.pdf
13.04.2018
Numer ewidencyjny: 83/DOA-ZKM.VI/2/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 24.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_83_180413.pdf
12.04.2018
Numer ewidencyjny: 82/DSS-Ed.VI/5/IV/2018
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 23.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_82_180412.pdf
10.04.2018
Numer ewidencyjny: 81/DOA-USC.III/2/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rejestracji bieżących w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Transkrypcji Aktów Zagranicznych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 20.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_81_180410.pdf
10.04.2018
Numer ewidencyjny: 80/DAR-BAr.III/4/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koncepcji drogowych w Oddziale Koncepcji Drogowych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 20.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_80_180410.pdf
09.04.2018
Numer ewidencyjny: 79/DPK-BPK.V/2/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informacji w zakresie promocji turystycznej miasta w Oddziale Turystyki w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 19.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_79_180409.pdf
05.04.2018
Numer ewidencyjny: 78/DPr-ZSS.II/2/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli jednostek budżetowych i podmiotów zewnętrznych w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 16.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_78_20180405.pdf
04.04.2018
Numer ewidencyjny: 77/DPK-BPS.III/3/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Oddziale ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 14.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_77_180404.pdf
04.04.2018
Numer ewidencyjny: 76/DOA-SO.I/3/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych w Oddziale Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 14.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_76_180404.pdf
03.04.2018
Numer ewidencyjny: 75/DOA-PJR.III/4/IV/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 13.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_75_180403.pdf
30.03.2018
Numer ewidencyjny: 74/DM-DM.VI/7/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 11.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_74_180330.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_74_180424.pdf
29.03.2018
Numer ewidencyjny: 73/DAR-BAr.II/3/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania opinii urbanistycznych w Oddziale Opinii Urbanistycznych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 09.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_73_180329.pdf
28.03.2018
Numer ewidencyjny: 72/DPr-ZK.IV/2/II/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. akcji kurierskiej i świadczeń obronnych w Oddziale Spraw Obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 07.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_72_180328.pdf
27.03.2018
Numer ewidencyjny: 71/DOA-USC.I/1/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 06.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_71_180327.pdf
27.03.2018
Numer ewidencyjny: 70/DM-BZSP/III/2/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wywłaszczeń i zwrotów nieruchomości w Oddziale Wywłaszczeń i Zwrotów Nieruchomości w Biurze Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 06.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_70_180327.pdf
26.03.2018
Numer ewidencyjny: 68/DPK-BGM.II/4/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 05.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_68_180326.pdf
23.03.2018
Numer ewidencyjny: 67/DPK-MRK/2/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi konsumentów w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 04.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_67_20180323.pdf
23.03.2018
Numer ewidencyjny: 66/DPK-MRK/1/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Biurze Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 04.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_66_20180323.pdf
21.03.2018
Numer ewidencyjny: 65/DSS-GK.V/3/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania szaletów i placów zabaw w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 03.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_65_180321.pdf
21.03.2018
Numer ewidencyjny: 64/DM-DM.IV/6/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 03.04.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_64_180321.pdf
20.03.2018
Numer ewidencyjny: 63/DOA-PJR.I/3/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 30.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_63_180320.pdf
20.03.2018
Numer ewidencyjny: 62/DAR-UA.I/3/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 30.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_62_180320.pdf
19.03.2018
Numer ewidencyjny: 61/DPK-KLT.IV/3/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania projektów inwestycyjnych w Zespole ds. Projektów w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 29.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_61_180321.pdf
19.03.2018
Numer ewidencyjny: 60/DSS-Ed.IV/4/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 29.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_60_180319.pdf
15.03.2018
Numer ewidencyjny: 59/DFP-Fn.X/5/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_59_20180315.pdf
14.03.2018
Numer ewidencyjny: 58/DPr–BZK.III/4III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania i realizacji budżetu w Oddziale ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 24.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_58_180314.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_58_180330.pdf
14.03.2018
Numer ewidencyjny: 57/DFP-Ksg.VIII/2/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_57_180314.pdf
13.03.2018
Numer ewidencyjny: 56/DFP-Ksg.V/1/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 23.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_56_180313.pdf
12.03.2018
Numer ewidencyjny: 54/DSS-Spt.I/1/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjnych w Oddziale Ekonomiczno-Inwestycyjnym w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 22.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_54_180312.pdf
09.03.2018
Numer ewidencyjny: 53/DAR-UA.XII/2/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rejestrów prowadzonych w Wydziale w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 21.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_53_20180309.pdf
08.03.2018
Numer ewidencyjny: 52/DOA-OA.I/1/III/2018
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. ewidencji środków trwałych w Oddziale Obsługi Biurowej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 20.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_52_180308.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_52_180418.pdf
07.03.2018
Numer ewidencyjny: 51/DM-ZNN.III/4/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_51_180307.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_51_180418.pdf
05.03.2018
Numer ewidencyjny: 50/DPK-BPS.II/2/III/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. konsultacji społecznych w Oddziale ds. Konsultacji Społecznych w Biurze ds. Partycypacji Społecznych w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 15.03.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_50_180305.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_50_180418.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (10.01.2018 13:40)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 32781

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony