Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2021

15.10.2021
Numer ewidencyjny: 156/DM-ZNN.I/10/X/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu, rozliczeń księgowo – finansowych i udzielania ulg w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 29.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_156_20211015.pdf
14.10.2021
Numer ewidencyjny: 155/DFP-Ksg.V/15/X/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_155_20211014.pdf
13.10.2021
Numer ewidencyjny: 154/DSR-ZP.I/3/X/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. monitorowania i nadzoru oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 25.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_154_20211013.pdf
01.10.2021
Numer ewidencyjny: 153/DZSP-Inf.I/10/X/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania infrastrukturą serwerów w Oddziale Infrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 18.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_153_20211001.pdf
01.10.2021
Numer ewidencyjny: 152/DEP-GK.III/9/X/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 11.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_152_20211001.pdf
29.09.2021
Numer ewidencyjny: 151/DPr-ZK.I/6/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 15.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_151_20210929.pdf
29.09.2021
Numer ewidencyjny: 150/DPRG-UA.III/18/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 11.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_150_20210929.pdf
28.09.2021
Numer ewidencyjny: 149/DSR-BIM.III/4/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 08.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_149_20210928.pdf
28.09.2021
Numer ewidencyjny: 148/DEP-Ed.I/4/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 15.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_148_20210928.pdf
24.09.2021
Numer ewidencyjny: 147/DOM-PJR.III/6/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 04.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_147_20210924.pdf
23.09.2021
Numer ewidencyjny: 146/DM-ZNN.II/9/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 20.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_146_20210923.pdf
22.09.2021
Numer ewidencyjny: 145/DFP-Bd.II/5/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 06.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_145_20210922.pdf
21.09.2021
Numer ewidencyjny: 144/DFP-Ksg.I/14/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Oddziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_144_20210921.pdf
20.09.2021
Numer ewidencyjny: 143/DFP-Ksg.VI/13/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 04.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_143_20210920.pdf
15.09.2021
Numer ewidencyjny: 142/DPr-ZK.II/5/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. gospodarowania sprzętem w Oddziale Budżetu i Gospodarowania Sprzętem w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 30.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_142_20210915.pdf
14.09.2021
Numer ewidencyjny: 141/DM-ZNN.I/8/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu, rozliczeń księgowo – finansowych i udzielania ulg w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 24.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_141_20210914.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_141_20211008.pdf
14.09.2021
Numer ewidencyjny: 140/DM-DM.XIII/12/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw I w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 24.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_140_20210914.pdf
13.09.2021
Numer ewidencyjny: 139/DZSP-Inf.III/9/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 23.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_139_20210913.pdf
13.09.2021
Numer ewidencyjny: 138/DSR-BNW.I/4/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 23.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_138_20210913.pdf
13.09.2021
Numer ewidencyjny: 137/DM-DM.VII/11/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. regulowania, porządkowania i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 04.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_137_20210913.pdf
10.09.2021
Numer ewidencyjny: 136/DM-ZNN.VI/7/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 22.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_136_20210910.pdf
10.09.2021
Numer ewidencyjny: 135/DM-ZNN.VII/6/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie administracyjnym, cywilnym, zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym w Oddziale Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 22.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_135_20210910.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_135_20211008.pdf
09.09.2021
Numer ewidencyjny: 134/DM-ZNN.X/5/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa w Oddziale Przekształceń w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 21.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_134_20210909.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_134_20211013..pdf
09.09.2021
Numer ewidencyjny: 133/DM-DM.III/10/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa na własność miasta i Skarbu Państwa w Oddziale Inwentaryzacji w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 01.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_133_20210909.pdf
09.09.2021
Numer ewidencyjny: 132/DM-ZNN.II/4/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 21.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_132_20210909.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_132_20211013.pdf
08.09.2021
Numer ewidencyjny: 131/DFP-Fn.V/6/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_131_20210908.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_131_20211008.pdf
08.09.2021
Numer ewidencyjny: 130/DPRG-UA.II/17/IX/2021
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 20.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_130_20210908.pdf
03.09.2021
Numer ewidencyjny: 129/DZSP-TG.I/2/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administrowania budynkiem w Oddziale ds. Eksploatacji Budynków w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 14.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_129_20210903.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_129_20210924.pdf
02.09.2021
Numer ewidencyjny: 128/DEP-GK.III/8/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 13.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_128_20210902.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_128_20210924.pdf
02.09.2021
Numer ewidencyjny: 127/DEP-GK.IV/7/IX/2021
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 13.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_127_20210902.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_127_20211008.pdf
02.09.2021
Numer ewidencyjny: 126/DFP-Ksg.V/12/IX/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_126_20210902.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_126_20211008.pdf
31.08.2021
Numer ewidencyjny: 125/DZSP-Inf.VII/7/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitoringu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 01.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_125_20210831.pdf
31.08.2021
Numer ewidencyjny: 124/DZSP-Inf.I/7/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania systemami baz danych w Oddziale Infrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 01.10.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_124_20210831.pdf
30.08.2021
Numer ewidencyjny: 123/DSR-ZP.VIII/2/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 09.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_123_20210830.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_123_20211008.pdf
30.08.2021
Numer ewidencyjny: 122/DSR-ZP.I/1/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor ds. monitorowania i nadzoru oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 09.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_122_20210830.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_122_20211008.pdf
18.08.2021
Numer ewidencyjny: 121/DZSP-Inf.II/6/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. finansowo-technicznych w Oddziale Logistyki w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 31.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_121_20210818.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_121_20210924.pdf
17.08.2021
Numer ewidencyjny: 120/DPr-ZK.I/4/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 27.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_120_20210817.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_120_20210924.pdf
16.08.2021
Numer ewidencyjny: 119/DPRG-UA.III/16/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 31.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_119_20210816.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_119_20210920.pdf
13.08.2021
Numer ewidencyjny: 118/DPRG-UA.II/15/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 23.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_118_20210813.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_118_20210908.pdf
12.08.2021
Numer ewidencyjny: 117/DSR-BIM.III/3/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia zarządzania ruchem i wykorzystania dróg w sposób szczególny w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 12.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_117_20210812.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_117_20210920.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_117_20210930.pdf
09.08.2021
Numer ewidencyjny: 116/DEP-Ed.I/3/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_116_20210809.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_116_20210924.pdf
06.08.2021
Numer ewidencyjny: 115/DOM-USC.III/1/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rejestracji bieżących w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 18.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_115_20210806.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_115_20210924.pdf
04.08.2021
Numer ewidencyjny: 114/DFP-Fn.XIII/5/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Oddziale Wymiaru Opłaty za Gospodarowanie Odpadami w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 17.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_114_20210820.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_114_20210916.pdf
04.08.2021
Numer ewidencyjny: 113/DFP-Bd.II/4/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_113_20210804.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_113_20210909.pdf
04.08.2021
Numer ewidencyjny: 112/DFP-Fn.I/4/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych w Oddziale Dochodów Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_112_20210804.pdf
03.08.2021
Numer ewidencyjny: 111/DFP-Ksg.VII/11/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej wydatków budżetowych – majątkowych i bieżących w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_111_20210803.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_111_20210909.pdf
03.08.2021
Numer ewidencyjny: 110/DOM-PJR.III/5/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 13.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_110_20210803.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_110_20210908.pdf
02.08.2021
Numer ewidencyjny: 109/DM-DM.III/9/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa na własność miasta i Skarbu Państwa w Oddziale Inwentaryzacji w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 20.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_109_20210802.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_109_20210909.pdf
02.08.2021
Numer ewidencyjny: 108/DEP-GK.IV/6/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 13.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_108_20210802.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_108_20210916.pdf
02.08.2021
Numer ewidencyjny: 107/DZSP-Inf.I/5/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania infrastrukturą serwerów w Oddziale Infrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 03.09.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_107_20210802.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_107_20210924.pdf
30.07.2021
Numer ewidencyjny: 106/DFP-BE/4/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora Biura Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_106_20210730.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_106_20210819.pdf
30.07.2021
Numer ewidencyjny: 105/DPr-BPr.I/2/VII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi asystenckiej w Zespole Obsługi Asystenckiej w Biurze Prezydenta w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 10.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_105_20210730.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_105_20210827.pdf
30.07.2021
Numer ewidencyjny: 104/DEP-GK.IV/5/VII/2021
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 09.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_104_20210730.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_104_20210827.pdf
23.07.2021
Numer ewidencyjny: 103/DPr-ZK.I/3/VII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 06.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_103_20210723.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_103_20210827.pdf
22.07.2021
Numer ewidencyjny: 102/DEP-GK.III/4/VII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 04.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_102_1_20210723.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_102_20210827.pdf
22.07.2021
Numer ewidencyjny: 101/DZSP-TG.I/1/VII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administrowania budynkiem w Oddziale ds. Eksploatacji Budynków w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 02.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_101_20210722.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_101_20210827.pdf
19.07.2021
Numer ewidencyjny: 100/DSR-BAM.IV/2/VII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. konsultacji społecznych i rozwoju społeczności lokalnych w Oddziale ds. Komunikacji i Rozwoju Społeczności Lokalnych w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 02.08.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_100_20210719.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_100_20210827.pdf
16.07.2021
Numer ewidencyjny: 99/DPRG-BRG.I/3/VII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 26.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_99_20210716.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_99_20210810.pdf
08.07.2021
Numer ewidencyjny: 98/DSR-BAM.VII/1/VII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia cudzoziemców w Zespole ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 19.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_98_20210708.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_98_20210810.pdf
07.07.2021
Numer ewidencyjny: 97/DM-DM.VII/8/VIII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. regulowania, porządkowania i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 23.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_97_20210707.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_97_20210810.pdf
02.07.2021
Numer ewidencyjny: 96/DPRG-BAr.I/3/VII/2021
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. zarządzania dziedzictwem w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 16.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_96_20210702.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_96_20210810.pdf
30.06.2021
Numer ewidencyjny: 95/DOM-BBI-I/1/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informacji publicznej w Oddziale ds. Informacji Publicznej w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 16.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_95_20210630.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_95_20210810.pdf
30.06.2021
Numer ewidencyjny: 94/DPRG-BAr.II/2/VI/2021
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 16.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_94_20210630.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_94_20210810.pdf
30.06.2021
Numer ewidencyjny: 93/DZSP-ZSS.VI/5/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. społecznych i promocji zdrowia w Oddziale ds. Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 12.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_93_20210630.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_93_20210810.pdf
28.06.2021
Numer ewidencyjny: 92/DFP-Ksg.VII/10/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej wydatków budżetowych – majątkowych i bieżących w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_92_20210628.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_92_20210802.pdf
28.06.2021
Numer ewidencyjny: 91/DFP-Ksg.VI/9/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_91_20210628.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_91_20210726.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_91_20210909.pdf
25.06.2021
Numer ewidencyjny: 90/DFP-Bd.I/3/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń i sprawozdawczości zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_90_20210625.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_90_20210727.pdf
25.06.2021
Numer ewidencyjny: 89/DSR-BIM/2/VI/2021
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora Biura Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 05.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_89_20210625.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_89_20210810.pdf
22.06.2021
Numer ewidencyjny: 88/DM-DM.VII/7/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. regulowania, porządkowania i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 06.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_88_20210622.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_88_20210720.pdf
22.06.2021
Numer ewidencyjny: 87/DEP-Ed.I/2/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 20.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_87_20210622.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_87_20210802.pdf
21.06.2021
Numer ewidencyjny: 86/DPr-ZK.I/2/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_86_20210621.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_86_20210720.pdf
21.06.2021
Numer ewidencyjny: 85/DOM-PJR.III/4/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_85_20210621.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_85_20210726.pdf
21.06.2021
Numer ewidencyjny: 84/DSR-BNW.I/3/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 01.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_84_20210621.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_84_20210719.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_84_20210827.pdf
21.06.2021
Numer ewidencyjny: 83/DEP-BPZ.IV/2/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozpatrywania skarg i kontroli w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 12.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_83_20210621.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_83_20210827.pdf
18.06.2021
Numer ewidencyjny: 82/DEK-OŚR.IV/2/VI/2021
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. realizacji dotacji i projektów w Zespole ds. Realizacji Programów Ochrony Środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 30.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_82_20210618.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_82_20210720.pdf
18.06.2021
Numer ewidencyjny: 81/DPRG-BAr/1/VI/2021
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora Biura Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 28.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_81_20210618.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_81_20210802.pdf
15.06.2021
Numer ewidencyjny: 80/DSR-BNW.I/2/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. analiz w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 25.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_80_20210615.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_80_20210714.pdf
15.06.2021
Numer ewidencyjny: 79/DSR-BPM.V/4/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych mediów w Oddziale ds. Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 25.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_79_20210615.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_79_20210802.pdf
15.06.2021
Numer ewidencyjny: 78/DSR-BPM.I/3/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i turystyki miasta Łodzi w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 25.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_78_20210615.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_78_20210720.pdf
10.06.2021
Numer ewidencyjny: 77/DPRG-UA.III/15/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 02.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_77_20210610.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_77_20210726.pdf
10.06.2021
Numer ewidencyjny: 76/DZSP-Inf.III/4/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.07.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_76_20210610.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_76_20210827.pdf
07.06.2021
Numer ewidencyjny: 75/DZSP-Inf.I/3/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania infrastrukturą serwerów w Oddziale Infrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_75_20210607.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_75_20210719.pdf
07.06.2021
Numer ewidencyjny: 74/DFP-Ksg.VI/8/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_74_20210607.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_74_20210719.pdf
07.06.2021
Numer ewidencyjny: 73/DPRG-BRG.V/2/VI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych inicjatyw gospodarczych w Oddziale ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 21.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_73_20210607.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_73_20210726.pdf
27.05.2021
Numer ewidencyjny: 72/DM-DM.VII/6/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. regulowania, porządkowania i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 09.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_72_20210527.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_72_20210621.pdf
26.05.2021
Numer ewidencyjny: 71/DM-DM.XIV/5/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw II w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 08.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_71_20210526.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_71_20210716.pdf
26.05.2021
Numer ewidencyjny: 70/DM-DM.IX/4/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 08.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_70_20210526.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_70_20210701.pdf
25.05.2021
Numer ewidencyjny: 69/DM-DM.IV/3/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 07.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_69_20210525.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_69_20210716.pdf
25.05.2021
Numer ewidencyjny: 68/DM-DM.III/2/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa na własność miasta i Skarbu Państwa w Oddziale Inwentaryzacji w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 07.06.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_68_20210525.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_68_20210719.pdf
19.05.2021
Numer ewidencyjny: 67/DEK-KS.IV/2/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi projektów w Oddziale ds. Projektów Środowiskowych w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 31.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_67_20210519.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.05.2021
Numer ewidencyjny: 66/DSR-BPM.I/2/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i turystyki miasta Łodzi w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 24.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_66_20210514.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.05.2021
Numer ewidencyjny: 65/DPRG-UA.III/14/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 21.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_65_20210511.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_65_20210608.pdf
10.05.2021
Numer ewidencyjny: 64/DEK-OŚR.I/1/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 20.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_64_20210510.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
07.05.2021
Numer ewidencyjny: 63/DPRG-BRG.V/1/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych inicjatyw gospodarczych w Oddziale ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 17.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_63_2_20210507.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_63_20210531.pdf
07.05.2021
Numer ewidencyjny: 62/DPr-ZK.I/1/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 21.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_62_20210507.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.05.2021
Numer ewidencyjny: 61/DEP-GK.IV/3/V/2021
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. koordynacji pracy Oddziału w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 17.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_61_20210505.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.05.2021
Numer ewidencyjny: 59/DPr-BPr.I/1/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi asystenckiej w Zespole Obsługi Asystenckiej w Biurze Prezydenta w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 17.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_59_20210505.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
04.05.2021
Numer ewidencyjny: 58/DSR-BNW.I/1/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_58_20210504.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_58_20210531.pdf
04.05.2021
Numer ewidencyjny: 57/DEP-BPZ.IV/1/V/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozpatrywania skarg i kontroli w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 14.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_57_20210504.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_57_20210621.pdf
29.04.2021
Numer ewidencyjny: 56/DM-ZNN.VII/3/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie administracyjnym, cywilnym, zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym w Oddziale Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 12.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_56_20210429.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
29.04.2021
Numer ewidencyjny: 55/DEP-Ed.I/1/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 12.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_55_20210429.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
28.04.2021
Numer ewidencyjny: 54/DSR-BPM.II/1/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektowania graficznego w Oddziale Wsparcia Graficznego w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 10.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_54_20210428.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
28.04.2021
Numer ewidencyjny: 53/DEK-KS.IV/1/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi projektów w Oddziale ds. Projektów Środowiskowych w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 10.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_53_20210428.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
28.04.2021
Numer ewidencyjny: 52/DM-ZNN.V/2/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 11.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_52_20210428.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
28.04.2021
Numer ewidencyjny: 51/DZSP-ZSS.I/4/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania i realizacji budżetu Wydziału oraz sprawozdawczości budżetowej w Oddziale Finansowym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 10.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_51_20210428.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
28.04.2021
Numer ewidencyjny: 50/DPRG-UA.XI/13/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań nieprocesowych w Oddziale Urbanistyki Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 11.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_50_20210428.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
27.04.2021
Numer ewidencyjny: 49/DFP-Ksg.VI/7/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_49_20210427.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_49_20210521.pdf
26.04.2021
Numer ewidencyjny: 48/DSR-BIM.II/1/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. uzgodnień przebiegu infrastruktury w Oddziale Lokalizacji Sieci w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 06.05.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_48_20210426.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_48_20210531.pdf
14.04.2021
Numer ewidencyjny: 46/DZSP-Inf.III/2/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.04.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_46_20210414.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_46_20210520.pdf
14.04.2021
Numer ewidencyjny: 45/DZSP-Inf.I/1/IV/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania infrastrukturą serwerów w Oddziale Infrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.04.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_45_20210414.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_45_20210521.pdf
14.04.2021
Numer ewidencyjny: 44/DSR-BAWiK.I/1/IV/2021
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli w Oddziale Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 26.04.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_44_20210414.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.04.2021
Numer ewidencyjny: 43/DSR-ZPr.II/3/IV/2021
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. wsparcia metodycznego w Oddziale ds. Metodyki i Wsparcia Zarządzania w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 26.04.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_43_20210414.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
22.03.2021
Numer ewidencyjny: 42/DPRG-UA.V/12/III/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 06.04.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_42_20210322.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
18.03.2021
Numer ewidencyjny: 41/DSR-ZPr.III/2/III/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia analitycznego w projektach w Oddziale ds. Projektów w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 01.04.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_41_20210318.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16.03.2021
Numer ewidencyjny: 40/DRS-BRiM.VIII/1/III/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania działań rewitalizacyjnych, przygotowywania projektów, informacji i promocji w Oddziale ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektów w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 30.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_40_20210316.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16.03.2021
Numer ewidencyjny: 39/DSR-ZPr.III/1/III/2021
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. zarządzania projektami w Oddziale ds. Projektów w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 26.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_39_20210316.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16.03.2021
Numer ewidencyjny: 38/DPRG-UA.III/11/III/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 26.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_38_20210316.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15.03.2021
Numer ewidencyjny: 37/DFP-BE.II/3/III/2021
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. pomocy przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w Oddziale ds. Egzekucji Należności Pieniężnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_37_20210315.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_37_20210505.pdf
12.03.2021
Numer ewidencyjny: 36/DPr-BRM.I/1/III/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sesji Rady Miejskiej w Oddziale ds. Obsługi Sesji Rady Miejskiej w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 22.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_36_20210312.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_36_20210527.pdf
10.03.2021
Numer ewidencyjny: 35/DFP-Ksg.VI/6/III/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 24.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_35_20210310.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
02.03.2021
Numer ewidencyjny: 34/DM-ZNN.VIII/1/III/2021
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości w Oddziale Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 15.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_34_20210302.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
02.03.2021
Numer ewidencyjny: 33/DFP-Bd.II/3/III/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 12.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_33_20210302.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
26.02.2021
Numer ewidencyjny: 32/DFP-Ksg.III/5/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości rejestrowej wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 12.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_32_20200226.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
24.02.2021
Numer ewidencyjny: 31/DFP-Bd.I/1/II/2021
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. ewidencji księgowej środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_31_20210224.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
24.02.2021
Numer ewidencyjny: 30/DFP-Ksg.VI/4/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 10.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_30_20210224.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_30_20210412.pdf
23.02.2021
Numer ewidencyjny: 29/DOM-PJR.III/3/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_29_20210223.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
22.02.2021
Numer ewidencyjny: 28/DFP-Ksg.I/3/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Oddziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_28_20210222.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
22.02.2021
Numer ewidencyjny: 27/DOM-PJR.II/2/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 05.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_27_20210222.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19.02.2021
Numer ewidencyjny: 26/DOM-PJR.I/1/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 01.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_26_20210219.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
19.02.2021
Numer ewidencyjny: 25/DZSP-ZSS.VI/3/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. społecznych i promocji zdrowia w Oddziale ds. Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 01.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_25_20210219.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17.02.2021
Numer ewidencyjny: 24/DFP-BE.I/2/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 01.03.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_24_20210217.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16.02.2021
Numer ewidencyjny: 23/DEP-GK.V/2/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. remontów nawierzchni utwardzonych w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 26.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_23_20210216.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.02.2021
Numer ewidencyjny: 22/DFP/1/II/2021
Nazwa stanowiska: Dyrektor Departamentu Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 22.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_22_20210212.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
08.02.2021
Numer ewidencyjny: 21/DM-DM.I/1/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi opłat z tytułu użytkowania wieczystego w Oddziale Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczyste w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 18.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_21_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
08.02.2021
Numer ewidencyjny: 20/DEP-GK.III/1/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 19.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_20_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
08.02.2021
Numer ewidencyjny: 19/DPRG-UA.III/10/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 19.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_19_20210208.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_19_20210312.pdf
05.02.2021
Numer ewidencyjny: 18/DZSP-ZSS.II/2/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru właścicielskiego oraz sprawozdawczości i analiz ekonomicznych w Oddziale Organizacyjno-Inwestycyjnym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 17.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_18_20210205.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_18_20210315.pdf
02.02.2021
Numer ewidencyjny: 17/DPRG-UA.VII/9/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 12.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_17_20210202.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
02.02.2021
Numer ewidencyjny: 16/DPRG-UA.X/8/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki V w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 12.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_16_20210202.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
02.02.2021
Numer ewidencyjny: 15/DPRG-UA.V/7/II/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 12.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_15_20210202.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_15_20210312.pdf
29.01.2021
Numer ewidencyjny: 14/DPRG-UA.III/6/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 08.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_14_20210129.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
29.01.2021
Numer ewidencyjny: 13/DPRG-UA.XI/5/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań nieprocesowych w Oddziale Urbanistyki Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 08.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_13_20210129.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
29.01.2021
Numer ewidencyjny: 12/DPRG-UA.I/4/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 08.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_12_20210129.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
26.01.2021
Numer ewidencyjny: 11/DFP-Ksg.I/2/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Oddziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.02.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_11_20210126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_11_20210219.pdf
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 10/DPRG-UA.XIII/3/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 27.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_10_20210114.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 9/DPRG-UA.XII/2/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji i sprawozdawczości w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 27.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_9_20210114.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 8/DPRG-UA.III/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 27.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_8_20210114.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 7/DFP-Fn.IV/3/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli zobowiązań podatkowych w Oddziale Kontroli Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_7_20210114.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_7_20210212.pdf
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 6/DFP-Fn.II/2/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Majątku Miasta w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_6_20210114.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 5/DFP-Fn.V/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_5_20210114.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 4/DFP-BE.I/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_4_20210114.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_4_20210212.pdf
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 3/DOM-ZKM.VI/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_3_20210114.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.01.2021
Numer ewidencyjny: 2/DFP-Ksg.VI/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_2_20210111.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_2_20210204.pdf
05.01.2021
Numer ewidencyjny: 1/DZSP-ZSS.I/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania i realizacji budżetu Wydziału oraz sprawozdawczości budżetowej w Oddziale Finansowym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 15.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_1_20210105.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2020

31.12.2020
Numer ewidencyjny: 97/DEP-GK.IV/5/XII/2020
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 11.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_97_20201231.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
31.12.2020
Numer ewidencyjny: 96/DOM-ZKM.I/4/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 14.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_96_20201231.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
31.12.2020
Numer ewidencyjny: 95/DEP-GK.VII/4/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli gospodarki odpadami w Oddziale ds. Kontroli Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 11.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_95_20201231.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23.12.2020
Numer ewidencyjny: 94/DM-ZNN.VIII/3/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości w Oddziale Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 04.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_94_20201223.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
18.12.2020
Numer ewidencyjny: 93/DOA-Inf.V/3/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów unijnych, analiz, przygotowania wniosków i wdrożeń w Oddziale ds. Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 29.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_93_1_20201218.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
11.12.2020
Numer ewidencyjny: 92/DPRG-BRG.III/2/XII/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej i protokołu w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 21.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_92_20201211.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
08.12.2020
Numer ewidencyjny: 91/DEK-KS.IV/1/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi projektów w Oddziale ds. Projektów Środowiskowych w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 18.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_91_20201208.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
04.12.2020
Numer ewidencyjny: 90/DM-ZNN.III/2/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 14.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_90_20201204.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
30.11.2020
Numer ewidencyjny: 89/DZSP-TG.II/3/XI/2020
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. energetycznych w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 11.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_89_20201130.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
27.11.2020
Numer ewidencyjny: 88/DFP-Bd.I/6/XI/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. sporządzania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 14.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_88_20201127.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
27.11.2020
Numer ewidencyjny: 87/DFP-Fn.IX/4/XI/2020
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_87_20201127.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
26.11.2020
Numer ewidencyjny: 86/DOM-ZKM.I/3/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 07.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_86_20201126.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23.11.2020
Numer ewidencyjny: 85/DFP-Ksg.VI/4/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_85_20201123.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23.11.2020
Numer ewidencyjny: 84/DEK-OŚR.I/2/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 03.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_84_20201123.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23.11.2020
Numer ewidencyjny: 83/DPRG-BRG.I/1/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_83_20201123.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
09.11.2020
Numer ewidencyjny: 82/DFP-BE.II/3/XI/2020
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. pomocy przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w Oddziale ds. Egzekucji Należności Pieniężnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_82_20201109.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
09.11.2020
Numer ewidencyjny: 81/DOM-USC.I/2/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 20.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_81_20201109.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.11.2020
Numer ewidencyjny: 79/DEP-Ed.I/4/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 16.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_79_20201103.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.11.2020
Numer ewidencyjny: 78/DSR-BIM.III/2/XI./2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_78_20201103_.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.11.2020
Numer ewidencyjny: 77/DOM-PJR.III/10/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 16.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_77_20201103.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.11.2020
Numer ewidencyjny: 76/DZSP-TG.II/2/XI/2020
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. energetycznych w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 16.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_76_20201103.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23.10.2020
Numer ewidencyjny: 75/DEK-OŚR/1/X/2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 02.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_75_20201023.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
22.10.2020
Numer ewidencyjny: 74/DSR-BPM.II/3/X/2020
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. dokumentacji video w Oddziale Wsparcia Graficznego w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 02.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_74_20201022.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
15.10.2020
Numer ewidencyjny: 73/DSR-BPM.III/2/X/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych mediów w Zespole Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 26.10.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_73_20201015.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
05.10.2020