Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Biuletyn informacji publicznej


Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

19.01.2018
Numer ewidencyjny: 16/DAR-UA.XI/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań nieprocesowych w Oddziale Urbanistyki Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 30.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_16_20180119.pdf
18.01.2018
Numer ewidencyjny: 15/DPK-KLT.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania projektów inwestycyjnych w Zespole ds. Projektów w Wydziale Kultury w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 29.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_15_20180118.pdf
17.01.2018
Numer ewidencyjny: 14/BPK-BPS.III/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Inspektor Pełnomocnik Prezydenta Miasta Łodzi ds. Równego Traktowania W Oddziale ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 27.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_14_180117.pdf
16.01.2018
Numer ewidencyjny: 13/DM-ZNN.III/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 26.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_13_20180116.pdf
15.01.2018
Numer ewidencyjny: 12/DAR-MKZ.III/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. parku kulturowego w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 26.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_12_20180115.pdf
15.01.2018
Numer ewidencyjny: 11/DSS-Ed.VII/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów edukacyjnych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 25.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_11_20180115.pdf
12.01.2018
Numer ewidencyjny: 10/DPr-ZSS.II/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli jednostek budżetowych i podmiotów zewnętrznych w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 24.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_10_20180112.pdf
11.01.2018
Numer ewidencyjny: 9/BPK-BGM.V/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale ds. Administracyjno-Ekonomicznych w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 23.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_9_DPK_BGM_V_1_I_2018_180111.pdf
10.01.2018
Numer ewidencyjny: 8/DM-DM.II/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu i ewidencji majątku miasta w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 22.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_8_DM_DM_II_2_I_2018_180110.pdf
09.01.2018
Numer ewidencyjny: 7/DAR-BAr.II/2/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania opinii urbanistycznych w Oddziale Opinii Urbanistycznych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 19.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_7_DAR_BAr_II_2_I_2018_180109.pdf
09.01.2018
Numer ewidencyjny: 6/DAR-BAr.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 19.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_6_DAR_BAr_IV_1_I_2018_180109.pdf
08.01.2018
Numer ewidencyjny: 5/DM-DM.XV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. historyczno-archiwalnych w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 18.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_5_DM_DM_XV_1_I_2018_180108.pdf
05.01.2018
Numer ewidencyjny: 4/DM-BNW.I/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 16.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_4_DM_BNW_I_1_I_2018_180105.pdf
04.01.2018
Numer ewidencyjny: 3/DPr–BZK.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 15.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_3_DPr_BZK_IV_1_I_2018_180104.pdf
03.01.2018
Numer ewidencyjny: 2/DSS-Ed.VII/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 13.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_2_DSS_ED_VII_1 _I_2018_180103.pdf
02.01.2018
Numer ewidencyjny: 1/DM-BZSP.I/1/I/2018
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. trwałego zarządu w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Biurze Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 12.01.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_1_DM_BZSP_I_1_I_2018_180103.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (10.01.2018 13:40)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 13527

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony