Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2022

20.06.2022
Numer ewidencyjny: 154/DFP-Ksg.VI/12/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.07.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_154_20220620.pdf
15.06.2022
Numer ewidencyjny: 153/DZSP-Inf.VII/13/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wdrażania standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 29.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_153_20220615.pdf
15.06.2022
Numer ewidencyjny: 152/DFP-Ksg.VI/11/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 30.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_152_20220615.pdf
14.06.2022
Numer ewidencyjny: 151/DOM-SOK.I/12/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 24.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_151_20220614.pdf
13.06.2022
Numer ewidencyjny: 150/DOM-ZKM.IV/6/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 23.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_150_20220613.pdf
13.06.2022
Numer ewidencyjny: 149/DFP-Ksg.VII/10/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 27.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_149_20220613.pdf
13.06.2022
Numer ewidencyjny: 148/DPRG-BAr.I/3/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. Lapidarium Detalu Łódzkiego w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 23.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_148_20220613.pdf
10.06.2022
Numer ewidencyjny: 147/DOM-ZKM. V/5/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zgłoszeń interwencyjnych w Oddziale ds. Monitoringu i Controllingu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_147_20220610.pdf
10.06.2022
Numer ewidencyjny: 146/DM-ZNN.VI/7/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_146_20220610.pdf
10.06.2022
Numer ewidencyjny: 145/DPr-BZK.II/1/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kadr w Oddziale Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_145_20220610.pdf
10.06.2022
Numer ewidencyjny: 144/DSR-BPM.V/3/VI/2022
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. nowych mediów w Oddziale ds. Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_144_20220610.pdf
09.06.2022
Numer ewidencyjny: 143/DPRG-BRG.II/9/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju i relacji gospodarczych w Oddziale Rozwoju i Relacji z Inwestorami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_143_20220609.pdf
09.06.2022
Numer ewidencyjny: 142/DZSP-TG.III/3/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_142_20220609.pdf
03.06.2022
Numer ewidencyjny: 141/DPRG-UA.II/8/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 20.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_141_20220603.pdf
02.06.2022
Numer ewidencyjny: 140/DFP-Ksg.IV/9/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 23.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_140_20220602.pdf
02.06.2022
Numer ewidencyjny: 139/DSR-BAM.I/8/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. integracji społecznej cudzoziemców w Oddziale ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_139_20220602.pdf
01.06.2022
Numer ewidencyjny: 138/DFP-Fn.III/3/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_138_20220601.pdf
01.06.2022
Numer ewidencyjny: 137/DSR-ZP.VIII/3/VI/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 15.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_137_20220601.pdf
31.05.2022
Numer ewidencyjny: 136/DOM-SOK.II/11/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 14.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_136_20220531.pdf
31.05.2022
Numer ewidencyjny: 135/DEP-Ed.III/20/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 15.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_135_20220531.pdf
30.05.2022
Numer ewidencyjny: 134/DEK-OŚR.I/6/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 13.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_134_20220530.pdf
30.05.2022
Numer ewidencyjny: 133/DEP-Ed.VIII/19/V/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli finansowej w Zespole ds. Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 14.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_133_20220530.pdf
27.05.2022
Numer ewidencyjny: 132/DFP-Fn.IV/2/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 10.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_132_20220527.pdf
27.05.2022
Numer ewidencyjny: 131/DEP-Ed.I/18/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 13.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_131_20220527.pdf
26.05.2022
Numer ewidencyjny: 130/DPRG-BAr.II/2/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_130_20220526.pdf
26.05.2022
Numer ewidencyjny: 129/DEP-Ed.I/17/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 09.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_129_20220526.pdf
25.05.2022
Numer ewidencyjny: 128/DPRG-BAr.I/1/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru konserwatorskiego w Oddziale Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 08.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_128_20220525.pdf
25.05.2022
Numer ewidencyjny: 127/DOM-ZKM.II/4/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi połączeń teleinformatycznych w Oddziale Call Center w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 07.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_127_20220525.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_127_20220620.pdf
25.05.2022
Numer ewidencyjny: 126/DPRG-BRG.I/8/V/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. przygotowywania i przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 06.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_126_20220525.pdf
24.05.2022
Numer ewidencyjny: 125/DFP-Bd.I/4/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 10.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_125_20220524.pdf
24.05.2022
Numer ewidencyjny: 124/DSR-BAM.IX/7/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Administracyjnym w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 07.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_124_20220524.pdf
23.05.2022
Numer ewidencyjny: 123/DZSP-Inf.III/12/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 13.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_123_20220523.pdf
23.05.2022
Numer ewidencyjny: 122/DEP-Ed.VII/16/V/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 06.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_122_20220523.pdf
20.05.2022
Numer ewidencyjny: 121/DZSP-Inf.IV/11/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 10.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_121_20220520.pdf
20.05.2022
Numer ewidencyjny: 120/DPr-ZK.I/3/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 03.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_120_20220520.pdf
19.05.2022
Numer ewidencyjny: 119/DEK-KS.II/1/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i współpracy z instytucjami i organizacjami w Oddziale ds. Edukacji i Promocji Ekologicznej w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK nabor_119_20220520.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_119_20220608.pdf
19.05.2022
Numer ewidencyjny: 118/DFP-BE.III/1/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. windykacji należności cywilnoprawnych w Oddziale ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 02.06.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_118_20220519.pdf
18.05.2022
Numer ewidencyjny: 117/DRS-BRiM.IV/4/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wynajmu lokali mieszkalnych Oddziału Regulacji Tytułów Prawnych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_117_20220518.pdf
18.05.2022
Numer ewidencyjny: 116/DRS-BRiM.IV/3/V/2022
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału Regulacji Tytułów Prawnych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 30.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_116_20220518.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_116_20220620.pdf
17.05.2022
Numer ewidencyjny: 115/DEP-GK.IV/6/V/2022
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_115_20220517.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_115_20220620.pdf
17.05.2022
Numer ewidencyjny: 114/DSR-BIM.III/3/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 27.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_114_20220517.pdf
06.05.2022
Numer ewidencyjny: 113/DZSP-Inf.VII/10/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wdrażania standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 20.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_113_20220506.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_113_20220608.pdf
05.05.2022
Numer ewidencyjny: 112/DZSP-TG.II/2/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. gospodarowania wyposażeniem i zaopatrzeniem w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 16.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_112_20220505.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_112_20220608.pdf
05.05.2022
Numer ewidencyjny: 111/DOM-SOK.I/10/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 16.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_111_20220505.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_111_20220608.pdf
05.05.2022
Numer ewidencyjny: 110/DOM-OA.III/1/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. transportowych w Oddziale Transportu w Wydziale Organizacyjno- Administracyjnym w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 16.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_110_20220505.pdf
04.05.2022
Numer ewidencyjny: 109/DFP-Ksg.VII/8/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 18.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_109_20220504.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_109_20220608.pdf
04.05.2022
Numer ewidencyjny: 108/DRS-BRiM.III/2/V/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. programów mieszkaniowych w Oddziale Programów Mieszkaniowych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 18.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_108_20220504.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_108_20220608.pdf
29.04.2022
Numer ewidencyjny: 107/DPRG-UA.II/7/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_107_20220429.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_107_20220530.pdf
29.04.2022
Numer ewidencyjny: 106/DZSP-TG.III/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 10.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_106_20220429.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_106_20220530.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_106_20220608.pdf
28.04.2022
Numer ewidencyjny: 105/DPRG-UA.XII/6/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informacji publicznej w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_105_20220428.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_105_20220608.pdf
28.04.2022
Numer ewidencyjny: 104/DOM-SOK.VII/9/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 11.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_104_20220428.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_104_20220530.pdf
27.04.2022
Numer ewidencyjny: 103/DM-DM.XI/4/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 09.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_103_20220427.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_103_20220520.pdf
26.04.2022
Numer ewidencyjny: 102/DPRG-UA.XIII/5/IV2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 06.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_102_20220426.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_102_20220530.pdf
25.04.2022
Numer ewidencyjny: 101/DZSP-Inf.III/9/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 05.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_101_20220425.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_101_20220519.pdf
25.04.2022
Numer ewidencyjny: 100/DFP-Ksg.VI/7/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_100_20220425.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_100_20220608.pdf
22.04.2022
Numer ewidencyjny: 99/DSR-BPM.I/2/IV/2022
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. promocji i turystyki miasta Łodzi w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 02.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_99_20220422.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_99_20220530.pdf
22.04.2022
Numer ewidencyjny: 98/DM-ZNN.VI/6/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_98_20220422.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_98_20220608.pdf
22.04.2022
Numer ewidencyjny: 97/DM-ZNN.II/5/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nabywania nieruchomości w Oddziale Nabywania Nieruchomości na Cele Inwestycyjne Miasta w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 06.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_97_20220422.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_97_20220520.pdf
21.04.2022
Numer ewidencyjny: 96/DM-ZNN.VIII/4/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości w Oddziale Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 05.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_96_20220421.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_96_20220530.pdf
21.04.2022
Numer ewidencyjny: 95/DZSP-Inf.IV/8/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_95_20220421.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_95_20220519.pdf
21.04.2022
Numer ewidencyjny: 94/DFP-Fn.III/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 04.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_94_20220421.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_94_20220525.pdf
20.04.2022
Numer ewidencyjny: 93/DFP-Ksg.I/6/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_93_20220420.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_93_20220530.pdf
20.04.2022
Numer ewidencyjny: 92/DFP-Ksg.VI/5/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie niepodatkowych dochodów budżetowych i dochodów Skarbu Państwa w Oddziale Niepodatkowych Dochodów Budżetowych i Dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_92_20220420.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_92_20220608.pdf
20.04.2022
Numer ewidencyjny: 91/DOM-BBI.I/2/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informacji publicznej w Oddziale ds. Informacji Publicznej w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 02.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_91_20220420.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_91_20220517.pdf
19.04.2022
Numer ewidencyjny: 90/DEK-OŚR.I/5/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 06.05.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_90_20220419.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_90_20220525.pdf
15.04.2022
Numer ewidencyjny: 89/DEP-Ed.III/15/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 29.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_89_20220415.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_89_20220525.pdf
14.04.2022
Numer ewidencyjny: 88/DSR-ZP.III/2/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Kluczowych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 28.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_88_20220414.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_88_20220520.pdf
14.04.2022
Numer ewidencyjny: 87/DZSP-ZSS.III/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/ inspektor ds. kontroli w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 25.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_87_20220414.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_87_20220509.pdf
13.04.2022
Numer ewidencyjny: 86/DSR-ZP.VIII/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Wspólnych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 27.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_86_20220413.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_86_20220525.pdf
13.04.2022
Numer ewidencyjny: 85/DM-ZNN.I/3/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu, rozliczeń księgowo – finansowych i udzielania ulg w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_85_20220413.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_85_20220519.pdf
13.04.2022
Numer ewidencyjny: 84/DPr-ZK.I/2/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 29.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_84_20220413.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_84_20220519.pdf
12.04.2022
Numer ewidencyjny: 83/DPRG-BRG.I/7/IV/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. przygotowywania i przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówień publicznych w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 22.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_83_20220412.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_83_20220519.pdf
12.04.2022
Numer ewidencyjny: 82/DSR-BAM.I/6/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. integracji społecznej cudzoziemców w Oddziale ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 22.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_82_20220412.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_82_20220530.pdf
12.04.2022
Numer ewidencyjny: 81/DPRG-BRG.III/6/IV/2022
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału ds. Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 22.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_81_20220412.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 80/DEP-Ed.VIII/14/IV/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli finansowej w Zespole ds. Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 20.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_80_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_80_20220519.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 79/DM-DM.XIV/3/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw II w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 22.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_79_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_79_20220520.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 78/DEP-Ed.I/13/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 20.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_78_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_78_20220519.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 77/DFP-Ksg.IV/4/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_77_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_77_20220519.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 76/DEP-Ed.I/12/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 20.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_76_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_76_20220519.pdf
06.04.2022
Numer ewidencyjny: 75/DFP-Bd.I/3/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 19.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_75_20220406.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_75_20220519.pdf
05.04.2022
Numer ewidencyjny: 74/DOM-SOK.VI/8/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań meldunkowych i rejestru wyborców w Oddziale Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 19.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_74_20220405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_74_20220517.pdf
05.04.2022
Numer ewidencyjny: 73/DOM-USC.I/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 15.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_73_20220405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_73_20220520.pdf
05.04.2022
Numer ewidencyjny: 72/DPRG-BRG.VI/5/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 19.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_72_20220405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_72_20220517.pdf
04.04.2022
Numer ewidencyjny: 71/DSR-BAM.IX/5/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Administracyjnym w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_71_20220404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_71_20220519.pdf
04.04.2022
Numer ewidencyjny: 70/DOM-BBI.I/1/IV/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informacji publicznej w Oddziale ds. Informacji Publicznej w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 14.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_70_20220404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_70_20220517.pdf
04.04.2022
Numer ewidencyjny: 69/DSR-BAM.I/4/IV/2022
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. integracji społecznej cudzoziemców w Oddziale ds. Integracji Społecznej Cudzoziemców w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_69_20220404.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_69_20220429.pdf
29.03.2022
Numer ewidencyjny: 68/DOM-SOK.VIII/7/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 08.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_068_20220329.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_68_20220428.pdf
28.03.2022
Numer ewidencyjny: 67/DOM-SOK.I/6/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 07.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_67_20220328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_67_20220428.pdf
28.03.2022
Numer ewidencyjny: 66/DOM-SOK.II/5/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 07.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_66_20220328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_66_20220428.pdf
23.03.2022
Numer ewidencyjny: 65/DPRG-UA.V/4/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 04.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_65_202220323.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_65_20220428.pdf
23.03.2022
Numer ewidencyjny: 64/DEP-Ed.VII/11/III/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 04.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_64_20220323.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_64_20220519.pdf
22.03.2022
Numer ewidencyjny: 63/DZSP-Inf.VII/4/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wdrażania standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 12.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_63_20220322.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_63_20220428.pdf
22.03.2022
Numer ewidencyjny: 62/DEK-OŚR.II/4/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ochrony terenów zieleni w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 01.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_62_20220322.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_62_20220415.pdf
21.03.2022
Numer ewidencyjny: 61/DZSP-Inf.IV/6/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 01.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_61__20220321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_61_20220415.pdf
21.03.2022
Numer ewidencyjny: 60/DEK-OŚR.I/3/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 31.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_60_20220321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_60_20220415.pdf
18.03.2022
Numer ewidencyjny: 59/DFP-Ksg.I/3/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie dochodów z użytkowania wieczystego w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 01.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_59_20220318.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_59_20220506.pdf
18.03.2022
Numer ewidencyjny: 58/DSR-BAM.VII/3/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Zespole ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_58_20220318.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_58_20220411.pdf
18.03.2022
Numer ewidencyjny: 57/DSR-BAM.IX/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale Administracyjnym w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_57_20220318.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_57_20220411.pdf
18.03.2022
Numer ewidencyjny: 56/DSR-BAM.VII/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wsparcia cudzoziemców w Zespole ds. Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_56_20220318.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_56_20220411.pdf
17.03.2022
Numer ewidencyjny: 55/DOM-ZKM.IV/3/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_55_20220317.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_55_20220419.pdf
17.03.2022
Numer ewidencyjny: 54/DSR-BPM.I/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i turystyki miasta Łodzi w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 29.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_54_20220317.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_54_20220517.pdf
17.03.2022
Numer ewidencyjny: 53/DRS-BRiM.III/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. programów mieszkaniowych w Oddziale Programów Mieszkaniowych w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 04.04.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_53_20220317.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_53_20220428.pdf
16.03.2022
Numer ewidencyjny: 52/DPr-ZK.I/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 31.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_52_20220316.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_52_20220411.pdf
16.03.2022
Numer ewidencyjny: 51/DEP-Kul.IV/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. mecenatu kultury w Zespole ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_51_20220316.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_51_20220429.pdf
16.03.2022
Numer ewidencyjny: 50/DFP-Bd.I/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 30.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_50_20220316.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_50_20220405.pdf
16.03.2022
Numer ewidencyjny: 49/DM-ZNN.I/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu, rozliczeń księgowo – finansowych i udzielania ulg w Oddziale Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_49_20220316.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_49_20220411.pdf
15.03.2022
Numer ewidencyjny: 48/DOM-SOK.II/4/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw z zakresu dowodów osobistych oraz ewidencji ludności w Oddziale Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_48_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_48_20220415.pdf
15.03.2022
Numer ewidencyjny: 47/DOM-SOK.VI/3/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań meldunkowych i rejestru wyborców w Oddziale Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_47_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_47_20220411.pdf
15.03.2022
Numer ewidencyjny: 46/DOM-SOK.VII/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_46_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_46_20220415.pdf
15.03.2022
Numer ewidencyjny: 45/DOM-SOK.I/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_45_20220315.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_45_20220406.pdf
14.03.2022
Numer ewidencyjny: 44/DSR-BIM.IV/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. uzgodnień przebiegu infrastruktury w Oddziale Lokalizacji Sieci w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_44_20220314.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_44_20220428.pdf
14.03.2022
Numer ewidencyjny: 43/DEP-GK.III/5/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji inwestycji w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 28.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_43_20220314.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_43_20220415.pdf
11.03.2022
Numer ewidencyjny: 42/DSR-BIM.III/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 21.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_42_20220311.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_42_20220323.pdf
11.03.2022
Numer ewidencyjny: 41/DZSP-Inf.VII/5/III/2022
Nazwa stanowiska: Młodszy referent / referent ds. monitoringu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 21.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_41_20220311.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_41_20220401.pdf
10.03.2022
Numer ewidencyjny: 40/DOM-ZKM.III/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koordynacji zarządzania dokumentacją elektroniczną i papierową: administrator systemu EZD w Oddziale ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 24.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_40_20220310.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_40_20220411.pdf
03.03.2022
Numer ewidencyjny: 39/DEP-Ed.I/10/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 17.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_39_20220303.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_39_20220401.pdf
03.03.2022
Numer ewidencyjny: 38/DEP-Ed.VIII/9/III/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli finansowej w Zespole ds. Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 17.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_38_20220303.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_38_20220401.pdf
03.03.2022
Numer ewidencyjny: 37/DEP-Ed.I/8/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_37_20220303.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_37_20220401.pdf
02.03.2022
Numer ewidencyjny: 36/DFP-Ksg.IV/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej w zakresie wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_36_20220302.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_36_20220401.pdf
02.03.2022
Numer ewidencyjny: 35/DFP-Ksg.IV/1/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji finansowo – księgowej w zakresie funduszy europejskich w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych i Funduszy Europejskich w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_35_20220302.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_35_20220401.pdf
02.03.2022
Numer ewidencyjny: 34/DEK-OŚR.I/2/III/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 14.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_34_20220302.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_34_20220323.pdf
25.02.2022
Numer ewidencyjny: 33/DZSP-Inf.III/4/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 25.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_33_20220225.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_33_20220415.pdf
24.02.2022
Numer ewidencyjny: 32/DEP-Ed.I/7/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 11.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_32_20220224.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_32_20220401.pdf
24.02.2022
Numer ewidencyjny: 31/DPRG-BRG.VI/4/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 11.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_31_20220224.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_31_20220401.pdf
24.02.2022
Numer ewidencyjny: 30/DEP-Ed.I/6/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 11.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_30_20220224.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_30_20220401.pdf
21.02.2022
Numer ewidencyjny: 29/DPRG-UA.V/3/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_29_20220221.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_29_20220322.pdf
21.02.2022
Numer ewidencyjny: 28/DPRG-UA.VI/2/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_28_20220221.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_28_20220317.pdf
21.02.2022
Numer ewidencyjny: 27/DPRG-UA.II/1/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_27_20220221.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_27_20220316.pdf
18.02.2022
Numer ewidencyjny: 26/DEP-GK.V/4/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz pomników i miejsc pamięci narodowej w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 03.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_26_20220218.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_26_20220401.pdf
17.02.2022
Numer ewidencyjny: 25/DEP-GK.III/3/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji inwestycji w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 02.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_25_20220217.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_25_20220311.pdf
16.02.2022
Numer ewidencyjny: 24/DEP-GK.IV/2/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 01.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_24_20220216.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_24_20220401.pdf
15.02.2022
Numer ewidencyjny: 23/DM-ZNN.X/1/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie z mocy prawa w Oddziale Przekształceń w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 01.03.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_23_20220215.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_23_20220316.pdf
15.02.2022
Numer ewidencyjny: 22/DEP-BPZ.I/2/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów w Oddziale Projektów Własnych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 25.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_22_20220215.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_22_20220401.pdf
03.02.2022
Numer ewidencyjny: 21/DPr-WPr.III/2/II/2022
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 14.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_21_20220203.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_21_20220302.pdf
03.02.2022
Numer ewidencyjny: 20/DPr-WPr.III/1/II/2022
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 14.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_20_20220203.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_20_20220302.pdf
01.02.2022
Numer ewidencyjny: 19/DM-DM.II/2/II/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. budżetu i ewidencji majątku miasta w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 15.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_19_20220201.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_19_20220303.pdf
31.01.2022
Numer ewidencyjny: 18/DEK-OŚR.I/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 10.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_18_20220131.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_18_20220228.pdf
31.01.2022
Numer ewidencyjny: 17/DPRG-BRG.V/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. nowych inicjatyw gospodarczych w Oddziale ds. Nowych Inicjatyw Gospodarczych w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 10.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_17_20220131.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_17_20220331.pdf
31.01.2022
Numer ewidencyjny: 16/DOM-ZKM.III/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koordynacji zarządzania dokumentacją elektroniczną i papierową: administrator systemu EZD w Oddziale ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 11.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_16_20220131.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_16_20220223.pdf
28.01.2022
Numer ewidencyjny: 15/DPRG-BRG.VI/2/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przedsiębiorczości i współpracy z uczelniami w Oddziale ds. Przedsiębiorczości i Współpracy z Uczelniami w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 07.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_15_20220128.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_15_20220214.pdf
28.01.2022
Numer ewidencyjny: 14/DEP-BPZ.IV/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 07.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_14_20220128.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_14_20220322.pdf
28.01.2022
Numer ewidencyjny: 13/DZSP-Inf.VII/3/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wdrażania standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 11.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_13_20220128.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_13_20220228.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_13_20220310.pdf
25.01.2022
Numer ewidencyjny: 12/DEP-GK.III/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 11.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_12_20220125.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_12_20220228.pdf
20.01.2022
Numer ewidencyjny: 11/DEP-Ed.V/5/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów edukacyjnych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 01.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_11_20220120.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_11_20220221.pdf
20.01.2022
Numer ewidencyjny: 10/DSR-BAWiK.I/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli w Oddziale Kontroli w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 01.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_10_20220120.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_10_20220307.pdf
19.01.2022
Numer ewidencyjny: 9/DEP-Ed.I/4/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 31.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_9_20220119.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_9_20220223.pdf
19.01.2022
Numer ewidencyjny: 8/DEP-Ed.IV/3/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. pomocy materialnej dla uczniów w Oddziale ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 31.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_8_20220119.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_8_20220311.pdf
18.01.2022
Numer ewidencyjny: 7/DEP-Ed.I/2/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 28.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_7_20220118.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_7_20220223.pdf
18.01.2022
Numer ewidencyjny: 6/DEP-Ed.VII/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 28.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_6_20220118.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_6_20220304.pdf
17.01.2022
Numer ewidencyjny: 5/DM-DM.I/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi opłat z tytułu użytkowania wieczystego w Oddziale Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczyste w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_5_20220117.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_5_20220303.pdf
17.01.2022
Numer ewidencyjny: 4/DFP-Bd.I/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 31.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_4_20220117.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_4_20220221.pdf
14.01.2022
Numer ewidencyjny: 3/DPRG-BRG.III/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 24.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_3_20220114.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.01.2022
Numer ewidencyjny: 2/DZSP-Inf.III/2/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 11.02.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_2_20220114.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_2_20220223.pdf
04.01.2022
Numer ewidencyjny: 1/DZSP-Inf.VII/1/I/2022
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitoringu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 14.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_1_20220104.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_1_20220214.pdf

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2021

30.12.2021
Numer ewidencyjny: 190/DEP-GK.III/11/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 10.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_190_20211230.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_190_20220125.pdf
30.12.2021
Numer ewidencyjny: 189/DZSP-TG.III/3/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia sekretariatu w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 14.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_189_20211230.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_189_20220215.pdf
29.12.2021
Numer ewidencyjny: 188/DOM-SOK.I/1/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z czasową rejestracją pojazdów w Oddziale Czasowej Rejestracji Pojazdów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Komunikacji w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 10.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_188_20211229.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
17.12.2021
Numer ewidencyjny: 187/DSR-BAM.IV/6/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. konsultacji społecznych i rozwoju społeczności lokalnych w Oddziale ds. Komunikacji i Rozwoju Społeczności Lokalnych w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_187_20211217.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_187_20220214.pdf
16.12.2021
Numer ewidencyjny: 186/DSR-BAM.II/5/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. komunikacji społecznej, imprez patriotycznych i dziedzictwa w Oddziale ds. Dziedzictwa Łodzi w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 31.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_186_20211216.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16.12.2021
Numer ewidencyjny: 185/DEP-Kul.II/2/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale ds. Organizacyjno-Ekonomicznych w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 31.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_185_20211216.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_185_20220317.pdf
16.12.2021
Numer ewidencyjny: 184/DSR-BAM.III/4/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi organizacyjnej jednostek pomocniczych w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_184_20211216.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_184_20220214.pdf
16.12.2021
Numer ewidencyjny: 183/DEP-Kul.IV/1/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. mecenatu kultury w Zespole ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 27.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_183_20211216.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_183_20220214.pdf
14.12.2021
Numer ewidencyjny: 182/DFP-Bd.II/7/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 31.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_182_20211214.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.12.2021
Numer ewidencyjny: 181/DPr-ZK.I/8/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 31.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_181_20211213.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
13.12.2021
Numer ewidencyjny: 180/DFP-Ksg.III/21/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości rejestrowej wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.01.2022
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_180_20211213.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_180_20220215.pdf
10.12.2021
Numer ewidencyjny: 179/DM-DM.II/13/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ubezpieczeń Miasta w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 31.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_179_20211210.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
10.12.2021
Numer ewidencyjny: 178/DEK-OŚR.I/5/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 20.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_178_20211210.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
02.12.2021
Numer ewidencyjny: 177/DEK-OŚR.V/4/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rolnictwa, ochrony zwierząt, łowiectwa i rybactwa w Zespole ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 13.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_177_20211202.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_177_20211228.pdf
02.12.2021
Numer ewidencyjny: 176/DPRG-BRG.III/6/XII/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 17.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_176_20211202.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_176_20211231.pdf
29.11.2021
Numer ewidencyjny: 175/DFP-Ksg.I/20/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Oddziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_175_20211129.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_175_20220114.pdf
29.11.2021
Numer ewidencyjny: 174/DRS-BRiM.VIII/2/XI/2021
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. nadzorowania realizacji inwestycji w ramach projektu EuPOLIS w Oddziale ds. Monitorowania GPR i Przygotowania Projektów w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 10.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_174_20211129.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
26.11.2021
Numer ewidencyjny: 173/DSR-BIM.III/6/XI/2021
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 10.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_173_20211126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_173_20220125.pdf
26.11.2021
Numer ewidencyjny: 172/DFP-Ksg.VI/19/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 17.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_172_20211126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_172_20220114.pdf
22.11.2021
Numer ewidencyjny: 171/DFP-Bd.II/6/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_171_20211122.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_171_20211214.pdf
17.11.2021
Numer ewidencyjny: 170/DEP-GK.III/10/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 30.11.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_170_20211117.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_170_20211228.pdf
17.11.2021
Numer ewidencyjny: 169/DZSP-Inf.VII/12/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitoringu bezpieczeństwa teleinformatycznego w Oddziale Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 01.12.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_169_20211117.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_169_20211228.pdf
10.11.2021
Numer ewidencyjny: 168/DFP-Ksg.III/18/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości rejestrowej wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.11.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_168_20211110.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_168_20211210.pdf
08.11.2021
Numer ewidencyjny: 167/DPr-ZK.I/7/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 23.11.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_167_20211108.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_167_20211209.pdf
05.11.2021
Numer ewidencyjny: 166/DSR-BAM.VI/3/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów i wdrażania partycypacji społecznej w Zespole ds. Innowacji i Projektów i Aktywności Miejskiej w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 19.11.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_166_20211105.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_166_20211209.pdf
03.11.2021
Numer ewidencyjny: 165/DZSP-Inf.I/10/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania systemami baz danych w Oddziale Infrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 15.11.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_165_20211103.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_165_20211209.pdf
02.11.2021
Numer ewidencyjny: 164/DPRG-BRG.IV/5/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nieruchomości i wspierania procesu inwestycyjnego w Oddziale ds. Nieruchomości w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 12.11.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_164_20211102.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
02.11.2021
Numer ewidencyjny: 163/DFP-Ksg.I/17/XI/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Oddziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.11.2021