Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2021

14.01.2021
Numer ewidencyjny: 10/DPRG-UA.XIII/3/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 27.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_10_20210114.pdf
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 9/DPRG-UA.XII/2/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji i sprawozdawczości w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 27.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_9_20210114.pdf
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 8/DPRG-UA.III/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 27.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_8_20210114.pdf
07.01.2021
Numer ewidencyjny: 7/DFP-Fn.IV/3/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli zobowiązań podatkowych w Oddziale Kontroli Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_7_20210114.pdf
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 6/DFP-Fn.II/2/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Majątku Miasta w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_6_20210114.pdf
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 5/DFP-Fn.V/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_5_20210114.pdf
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 4/DFP-BE.I/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_4_20210114.pdf
14.01.2021
Numer ewidencyjny: 3/DOM-ZKM.VI/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_3_20210114.pdf
11.01.2021
Numer ewidencyjny: 2/DFP-Ksg.VI/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_2_20210111.pdf
05.01.2021
Numer ewidencyjny: 1/DZSP-ZSS.I/1/I/2021
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania i realizacji budżetu Wydziału oraz sprawozdawczości budżetowej w Oddziale Finansowym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 15.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_1_20210105.pdf

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi - 2020

31.12.2020
Numer ewidencyjny: 97/DEP-GK.IV/5/XII/2020
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 11.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_97_20201231.pdf
31.12.2020
Numer ewidencyjny: 96/DOM-ZKM.I/4/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 14.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_96_20201231.pdf
31.12.2020
Numer ewidencyjny: 95/DEP-GK.VII/4/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli gospodarki odpadami w Oddziale ds. Kontroli Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 11.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_95_20201231.pdf
23.12.2020
Numer ewidencyjny: 94/DM-ZNN.VIII/3/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przetargów na sprzedaż nieruchomości w Oddziale Przetargów na Sprzedaż Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 04.01.2021
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_94_20201223.pdf
18.12.2020
Numer ewidencyjny: 93/DOA-Inf.V/3/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów unijnych, analiz, przygotowania wniosków i wdrożeń w Oddziale ds. Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 29.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_93_1_20201218.pdf
11.12.2020
Numer ewidencyjny: 92/DPRG-BRG.III/2/XII/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej i protokołu w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 21.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_92_20201211.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_92_20210115.pdf
08.12.2020
Numer ewidencyjny: 91/DEK-KS.IV/1/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi projektów w Oddziale ds. Projektów Środowiskowych w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 18.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_91_20201208.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_91_20210115.pdf
04.12.2020
Numer ewidencyjny: 90/DM-ZNN.III/2/XII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 14.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_90_20201204.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_90_20210111.pdf
30.11.2020
Numer ewidencyjny: 89/DZSP-TG.II/3/XI/2020
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. energetycznych w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 11.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_89_20201130.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_89_20201229.pdf
27.11.2020
Numer ewidencyjny: 88/DFP-Bd.I/6/XI/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. sporządzania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 14.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_88_20201127.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_88_20201231.pdf
27.11.2020
Numer ewidencyjny: 87/DFP-Fn.IX/4/XI/2020
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_87_20201127.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_87_20201231.pdf
26.11.2020
Numer ewidencyjny: 86/DOM-ZKM.I/3/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 07.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_86_20201126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_86_20201229.pdf
23.11.2020
Numer ewidencyjny: 85/DFP-Ksg.VI/4/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_85_20201123.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_85_20201229.pdf
23.11.2020
Numer ewidencyjny: 84/DEK-OŚR.I/2/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 03.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_84_20201123.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_84_20201218.pdf
23.11.2020
Numer ewidencyjny: 83/DPRG-BRG.I/1/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego
Termin składania ofert: 03.12.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_83_20201123.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_83_20210111.pdf
09.11.2020
Numer ewidencyjny: 82/DFP-BE.II/3/XI/2020
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. pomocy przy prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających w Oddziale ds. Egzekucji Należności Pieniężnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_82_20201109.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_82_20201218.pdf
09.11.2020
Numer ewidencyjny: 81/DOM-USC.I/2/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Organizacji i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 20.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_81_20201109.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_81_20201229.pdf
03.11.2020
Numer ewidencyjny: 79/DEP-Ed.I/4/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 16.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_79_20201103.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_79_20201204.pdf
03.11.2020
Numer ewidencyjny: 78/DSR-BIM.III/2/XI./2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_78_20201103_.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_78_20201204.pdf
03.11.2020
Numer ewidencyjny: 77/DOM-PJR.III/10/XI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 16.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_77_20201103.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_77_20201210.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_77_20201218.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_77_20210111.pdf
03.11.2020
Numer ewidencyjny: 76/DZSP-TG.II/2/XI/2020
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. energetycznych w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Zdrowia i Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 16.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_76_20201103.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_76_20201126.pdf
23.10.2020
Numer ewidencyjny: 75/DEK-OŚR/1/X/2020
Nazwa stanowiska: Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu
Termin składania ofert: 02.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_75_20201023.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_75_20201104.pdf
22.10.2020
Numer ewidencyjny: 74/DSR-BPM.II/3/X/2020
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. dokumentacji video w Oddziale Wsparcia Graficznego w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 02.11.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_74_20201022.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_74_20201126.pdf
15.10.2020
Numer ewidencyjny: 73/DSR-BPM.III/2/X/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych mediów w Zespole Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Strategii i Rozwoju
Termin składania ofert: 26.10.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_73_20201015.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_73_20201126.pdf
05.10.2020
Numer ewidencyjny: 72/DEP-GK.V/3/X/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. remontów nawierzchni utwardzonych w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 15.10.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_72_20201005.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_72_20201030.pdf
05.10.2020
Numer ewidencyjny: 71/DEP-Ed.II/3/X/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. koordynacji i nadzoru w Oddziale Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 15.10.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_71_20201005.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_71_20201109.pdf
25.09.2020
Numer ewidencyjny: 70/DFP-Ksg.II/3/IX/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji budżetowej wydatków w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.10.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_70_20200925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_70_20201030.pdf
25.09.2020
Numer ewidencyjny: 69/DFP-Ksg.I/2/IX/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Oddziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.10.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_69_20200925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_69_20201030.pdf
25.09.2020
Numer ewidencyjny: 68/DFP-Ksg.VI/1/IX/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.10.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_68_20200925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_68_20201109.pdf
25.09.2020
Numer ewidencyjny: 67/DFP-BE.IV/2/IX/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu oraz prowadzenia spraw administracyjnych Biura na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.10.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_67_20200920.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_67_20201109.pdf
22.09.2020
Numer ewidencyjny: 66/DEP-BPZ/2/IX/2020
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 13.10.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_66_20200922.pdf
18.09.2020
Numer ewidencyjny: 65/DFP-BE.I/1/IX/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 30.09.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_65_20200918.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_65_20201109.pdf
14.09.2020
Numer ewidencyjny: 64/DOM-PJR.III/9/IX/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 25.09.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_64_20200914.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_64_20201022.pdf
10.09.2020
Numer ewidencyjny: 63/DPr-ZK.I/3/IX/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 21.09.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_63_20200910.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_63_20201005.pdf
18.08.2020
Numer ewidencyjny: 62/DAR-UA.IX/6/VIII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 01.09.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_62_20200818.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_62_20201005.pdf
18.08.2020
Numer ewidencyjny: 61/DAR-UA.III/5/VIII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 01.09.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_61_20200818.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_61_20200925.pdf
18.08.2020
Numer ewidencyjny: 60/DEP-Ed.II/2/VIII/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. koordynacji i nadzoru w Oddziale Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 31.08.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_60_20200818.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_60_20200925.pdf
18.08.2020
Numer ewidencyjny: 59/DOA-Inf.III/2/VIII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 31.08.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_59_20200818.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_59_20200925.pdf
18.08.2020
Numer ewidencyjny: 58/DOM-ZKM.III/2/VIII/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. usług elektronicznych, administrator systemów EZD/ePUAP w Oddziale ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 28.08.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_58_20200818.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_58_20200925.pdf

Metryka strony i historia zmian