02.12.2019
Numer ewidencyjny: 266/DSP-PJR.III/15/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 12.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_266_20191202.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_266_20200115.pdf