04.12.2019
Numer ewidencyjny: 268/DSP-USC.II/7/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w Oddziale Postępowań Administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 16.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_268_20191204.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_268_20200121.pdf