24.01.2020
Numer ewidencyjny: 10/DSP-BPS.IV/2/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. finansowych w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 05.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_10_20200124.pdf