26.11.2019
Numer ewidencyjny: 264/DAR-UA.XIII/22/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 10.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_264_20191126.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_264_20200127.pdf