27.01.2020
Numer ewidencyjny: 12/DEP-Kul.IV/1/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy z twórcami kultury w Zespole ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 07.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_12_20200127.pdf