03.02.2020
Numer ewidencyjny: 18/DEP-Ed.III/1/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. systemu informatycznego i programowania w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 14.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_18_20200203.pdf