09.01.2020
Numer ewidencyjny: 2/DAR-UA.III/1/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 31.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_2_20200109.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_2_20200226.pdf