11.03.2020
Numer ewidencyjny: 36/DFP-Fn.VIII/3/III/2020
Nazwa stanowiska: podinspektor/inspektor ds. windykacji, sprawozdawczości i planowania dochodów oraz obsługi finansowo-księgowej rachunku bankowego opłaty skarbowej w Oddziale ds. Opłaty Skarbowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_36_20200311.pdf