21.01.2020
Numer ewidencyjny: 7/DEP-GK.IV/1/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 03.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_7_20200121.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_7_20200316.pdf