21.02.2020
Numer ewidencyjny: 27/DRS-BGM.II/3/II/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 03.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_27_20200221.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_27_20200408.pdf