26.06.2020
Numer ewidencyjny: 47/DOM-PJR.III/7/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 07.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_47_20200626.pdf