26.06.2020
Numer ewidencyjny: 49/DOM-PJR.II/8/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 08.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_49_20200626.pdf