28.05.2020
Numer ewidencyjny: 41/DEP-GK.IV/2/V/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 08.06.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_41_20200609.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_41_20200626.pdf