24.06.2020
Numer ewidencyjny: 45/DM-ZNN.VI/5/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 06.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_45_20200624.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_45_20200722.pdf