26.06.2020
Numer ewidencyjny: 46/DFP-Bd.I/3/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej środków innych wyodrębnionych rachunków bankowych Miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_46_20200626.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_46_20200727.pdf