26.06.2020
Numer ewidencyjny: 48/DFP-Bd.I/4/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego Miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_48_20200626.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_48_20200727.pdf