02.07.2020
Numer ewidencyjny: 51/DSP-BPS.I/5/VII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi organizacyjnej jednostek pomocniczych w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 13.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_51_1_20200724.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_51_20200728.pdf