02.10.2019
Numer ewidencyjny: 231/DOA-PJR.III/12/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 15.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_231_20191002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_231_20191115.pdf