30.09.2019
Numer ewidencyjny: 224/DES-GK.IV/13/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 10.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_224_20190930.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_224_20191118.pdf