01.10.2019
Numer ewidencyjny: 226/DFP-Bd.II/17/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 11.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_226_20191001.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_226_20191118.pdf