30.09.2019
Numer ewidencyjny: 225/DPS-ZSS.III/5/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 10.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_225_20190930.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_225_20191125.pdf