22.10.2019
Numer ewidencyjny: 243/DAR-UA.III/18/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 04.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_243_20191022.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_243_20191205.pdf