08.10.2019
Numer ewidencyjny: 237/DAR-BAr.I/4/X/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. opracowywania koncepcji drogowych w Oddziale Koncepcji Drogowych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 18.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_237_20191008.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_237_20191206.pdf