06.09.2019
Numer ewidencyjny: 204/DAR-MKZ.III/1/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. finansowych w Zespole Organizacyjno-Ekonomicznym w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_204_20190906.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_204_20191211.pdf