18.12.2019
Numer ewidencyjny: 274/DOA-BBI.III/2/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitoringu i nadzoru nad przestrzeganiem prawa i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w Zespole ds. Monitoringu i Nadzoru nad Przestrzeganiem Prawa i Praktyk w Dziedzinie Ochrony Danych Osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 13.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_274_20191218.pdf