18.12.2019
Numer ewidencyjny: 275/DRS-BGM.II/28/XII/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 08.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_275_20191218.pdf