20.09.2019
Numer ewidencyjny: 219/DM-BGM.II/22/IX/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_219_20190920.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_219_20191218.pdf