19.11.2019
Numer ewidencyjny: 256/DOA-ZP.I/3/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania i nadzoru w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 29.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_256_20191119.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_256_20191219.pdf