30.12.2019
Numer ewidencyjny: 279/DEP-GK.V/15/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. remontów nawierzchni utwardzonych w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 14.01.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_279_20191230.pdf