09.01.2020
Numer ewidencyjny: 1/DAR-BIM.III/1/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 07.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_1_20200109.pdf