Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.08.2017 10:49 do 25.08.2017 10:50.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Data publikacjiNazwa stanowiskaNumer ewidencyjnyOgłoszenieTermin składania ofertInformacja o wyniku naboru
04.01.2017Inspektor ds. analiz w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Obsługi i Administracji1/DOA-ONW/1/I/201716.01.2017BZK_wyniki_naboru_1_20170203.pdf
04.01.2017Podinspektor/inspektords. ochrony terenów zieleniw Oddziale Ochrony Terenów Zieleniw Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwaw Departamencie Spraw Społecznych2/DSS-OŚR.I/1/I/201716.01.2017BZK_wyniki_.pdf
04.01.2017Podinspektor/inspektords. analiz gospodarki odpadami w Oddziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnejw Departamencie Spraw Społecznych3/DSS-GK.I/1/I/201716.01.2017BdsZK_3_3_w.pdf
05.01.2017Podinspektor/inspektords. zamówień publicznychw Oddziale Logistykiw Wydziale Informatykiw Departamencie Obsługi i Administracji4/DOA-Inf.II/1/I/201717.01.2017BdsZK_4_3_20170214.pdf
05.01.2017Podinspektor/inspektords. zamówień publicznych i zrównoważonego rozwojuw Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżącychw Wydziale Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracji5/DOA-ZP.VII/1/I/201717.01.2017BdsZK_5_3_2.pdf
05.01.2017Podinspektor/inspektords. sprawozdawczościw Oddziale Ekonomicznymw Wydziale Edukacjiw Departamencie Spraw Społecznych6/DSS-Ed.I/1/I/201718.01.2017BdsZK_6_3_2.pdf
05.01.2017Podinspektor/inspektords. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieżyw Zespole ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynkuw Wydziale Edukacjiw Departamencie Spraw Społecznych7/DSS-Ed.VI/2/I/201718.01.2017BZK_wyniki_7_170512.pdf
05.01.2017Podinspektor/inspektords. infrastruktury technicznejw Oddziale Infrastrukturyw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju8/DAR-UA.V/1/I/201718.01.2017BZK_wyniki_8_170331.pdf
05.01.2017Podinspektor/inspektords. zamówień publicznychw Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnychw Biurze ds. Partycypacji Społecznejw Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia9/DKZ-BPS.IV/1/I/201718.01.2017BdsZK_9_3_20170217.pdf
12.01.2017Podinspektor/inspektords. zbywania nieruchomościw Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczychw Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomościw Departamencie Gospodarowania Majątkiem10/DGM-ZNN.V/1/I/201723.01.2017BZK_wyniki_naboru_10_20170222.pdf
12.01.2017Podinspektor/inspektords. księgowościw Oddziale Dochodów Podatkowychw Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych11/DFP-Fn.I/1/I /201723.01.2017BZK_wyniki_11_170512.pdf
12.01.2017Inspektords. monitorowania i nadzoruw Zespole ds. Monitorowania i Nadzoruw Wydziale Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracji12/DOA-ZP.XI/1/I/201723.01.2017BdsZK_12_3_20170217.pdf
12.01.2017Podinspektor/inspektor ds. komunikacji z mieszkańcami (Gospodarz Obszaru) w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczychw Biurze ds. Rewitalizacjiw Departamencie Architektury i Rozwoju13/DAR-BR.I/1/I/201724.01.2017BZK_wyniki_naboru_13_20170315.pdf
12.01.2017Podinspektor/inspektor ds. informacji i zamówień w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczychw Biurze ds. Rewitalizacjiw Departamencie Architektury i Rozwoju14/DAR-BR.I/2/I/201724.01.2017BZK_wyniki_14_170223.pdf
12.01.2017Podinspektor/inspektor ds. programów modelowych w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczychw Biurze ds. Rewitalizacjiw Departamencie Architektury i Rozwoju15/DAR-BR.I/3/I/201724.01.2017BZK_wyniki_15_170310.pdf
12.01.2017Podinspektor/inspektor ds. rozliczeńw Oddziale ds. Finansowania i Rozliczeńw Biurze ds. Rewitalizacjiw Departamencie Architektury i Rozwoju16/DAR-BR.II/4/I/201724.01.2017BdsZK_16_3_20170214.pdf
13.01.2017Podinspektor/inspektords. projektowania graficznegow Oddziale Wsparcia Graficznegow Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Medióww Departamencie Prezydenta17/DPr-BRzM.I/1/I/201725.01.2017BdsZK_17_3_20170327.pdf
16.01.2017Podinspektor/inspektords. sporządzania odpisóww Archiwum Akt Stanu Cywilnegow Urzędzie Stanu Cywilnegow Departamencie Obsługi i Administracji18/DOA-USC.I/1/I/201731.01.2017BdsZK_18_3_20170327.pdf
16.01.2017Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjamiw Oddziale Rozwoju Usług Informatycznychw Wydziale Informatykiw Departamencie Obsługi i Administracji19/DOA-Inf.III/2/I/201731.01.2017BZK_wyniki_19_170310.pdf
16.01.2017Podinspektor/inspektor ds. projektów kulturalnych w Zespole ds. Projektóww Wydziale Kulturyw Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia20/DKZ-KLT.IV/1/I/201731.01.2017BZK_wyniki_naboru_20_20170419.pdf

Metryka strony i historia zmian