Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.08.2017 10:50 do 25.08.2017 10:51.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędniczew Urzędzie Miasta Łodzi

04.01.2017
Nazwa stanowiska:Inspektor ds. analiz w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Obsługi i Administracji
Numer ewidencyjny:1/DOA-ONW/1/I/2017
Termin składania ofert:16.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_naboru_1_20170203.pdf
04.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. ochrony terenów zieleniw Oddziale Ochrony Terenów Zieleniw Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwaw Departamencie Spraw Społecznych
Numer ewidencyjny:2/DSS-OŚR.I/1/I/2017
Termin składania ofert:16.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_.pdf
04.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. analiz gospodarki odpadami w Oddziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnejw Departamencie Spraw Społecznych
Numer ewidencyjny:3/DSS-GK.I/1/I/2017
Termin składania ofert:16.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BdsZK_3_3_w.pdf
05.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zamówień publicznychw Oddziale Logistykiw Wydziale Informatykiw Departamencie Obsługi i Administracji
Numer ewidencyjny:4/DOA-Inf.II/1/I/2017
Termin składania ofert:17.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BdsZK_4_3_20170214.pdf
05.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zamówień publicznych i zrównoważonego rozwojuw Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżącychw Wydziale Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracji
Numer ewidencyjny:5/DOA-ZP.VII/1/I/2017
Termin składania ofert:17.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BdsZK_5_3_2.pdf
05.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. sprawozdawczościw Oddziale Ekonomicznymw Wydziale Edukacjiw Departamencie Spraw Społecznych
Numer ewidencyjny:6/DSS-Ed.I/1/I/2017
Termin składania ofert:18.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BdsZK_6_3_2.pdf
05.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieżyw Zespole ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynkuw Wydziale Edukacjiw Departamencie Spraw Społecznych
Numer ewidencyjny:7/DSS-Ed.VI/2/I/2017
Termin składania ofert:18.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_7_170512.pdf
05.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. infrastruktury technicznejw Oddziale Infrastrukturyw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Numer ewidencyjny:8/DAR-UA.V/1/I/2017
Termin składania ofert:18.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_8_170331.pdf
05.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zamówień publicznychw Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnychw Biurze ds. Partycypacji Społecznejw Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Numer ewidencyjny:9/DKZ-BPS.IV/1/I/2017
Termin składania ofert:18.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BdsZK_9_3_20170217.pdf
12.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zbywania nieruchomościw Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczychw Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomościw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Numer ewidencyjny:10/DGM-ZNN.V/1/I/2017
Termin składania ofert:23.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_naboru_10_20170222.pdf
12.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. księgowościw Oddziale Dochodów Podatkowychw Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych
Numer ewidencyjny:11/DFP-Fn.I/1/I /2017
Termin składania ofert:23.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_11_170512.pdf
12.01.2017
Nazwa stanowiska:Inspektords. monitorowania i nadzoruw Zespole ds. Monitorowania i Nadzoruw Wydziale Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracji
Numer ewidencyjny:12/DOA-ZP.XI/1/I/2017
Termin składania ofert:23.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BdsZK_12_3_20170217.pdf
12.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. komunikacji z mieszkańcami (Gospodarz Obszaru) w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczychw Biurze ds. Rewitalizacjiw Departamencie Architektury i Rozwoju
Numer ewidencyjny:13/DAR-BR.I/1/I/2017
Termin składania ofert:24.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_naboru_13_20170315.pdf
12.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. informacji i zamówień w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczychw Biurze ds. Rewitalizacjiw Departamencie Architektury i Rozwoju
Numer ewidencyjny:14/DAR-BR.I/2/I/2017
Termin składania ofert:24.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_14_170223.pdf
12.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. programów modelowych w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczychw Biurze ds. Rewitalizacjiw Departamencie Architektury i Rozwoju
Numer ewidencyjny:15/DAR-BR.I/3/I/2017
Termin składania ofert:24.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_15_170310.pdf
12.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. rozliczeńw Oddziale ds. Finansowania i Rozliczeńw Biurze ds. Rewitalizacjiw Departamencie Architektury i Rozwoju
Numer ewidencyjny:16/DAR-BR.II/4/I/2017
Termin składania ofert:24.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BdsZK_16_3_20170214.pdf
13.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. projektowania graficznegow Oddziale Wsparcia Graficznegow Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Medióww Departamencie Prezydenta
Numer ewidencyjny:17/DPr-BRzM.I/1/I/2017
Termin składania ofert:25.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BdsZK_17_3_20170327.pdf
16.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. sporządzania odpisóww Archiwum Akt Stanu Cywilnegow Urzędzie Stanu Cywilnegow Departamencie Obsługi i Administracji
Numer ewidencyjny:18/DOA-USC.I/1/I/2017
Termin składania ofert:31.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BdsZK_18_3_20170327.pdf
16.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjamiw Oddziale Rozwoju Usług Informatycznychw Wydziale Informatykiw Departamencie Obsługi i Administracji
Numer ewidencyjny:19/DOA-Inf.III/2/I/2017
Termin składania ofert:31.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_19_170310.pdf
16.01.2017
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. projektów kulturalnych w Zespole ds. Projektóww Wydziale Kulturyw Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Numer ewidencyjny:20/DKZ-KLT.IV/1/I/2017
Termin składania ofert:31.01.2017
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_naboru_20_20170419.pdf

Metryka strony i historia zmian