Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 10.01.2018 13:40 do 24.05.2018 16:18.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędniczew Urzędzie Miasta Łodzi

10.01.2018
Numer ewidencyjny:8/DM-DM.II/2/I/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. budżetu i ewidencji majątku miasta w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:22.01.2018
Treść ogłoszenia (pdf):BZK_nabor_8_DM_DM_II_2_I_2018_180110.pdf
09.01.2018
Numer ewidencyjny:7/DAR-BAr.II/2/I/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. wydawania opinii urbanistycznych w Oddziale Opinii Urbanistycznych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:19.01.2018
Treść ogłoszenia (pdf):BZK_nabor_7_DAR_BAr_II_2_I_2018_180109.pdf
09.01.2018
Numer ewidencyjny:6/DAR-BAr.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:19.01.2018
Treść ogłoszenia (pdf):BZK_nabor_6_DAR_BAr_IV_1_I_2018_180109.pdf
08.01.2018
Numer ewidencyjny:5/DM-DM.XV/1/I/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. historyczno-archiwalnych w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:18.01.2018
Treść ogłoszenia (pdf):BZK_nabor_5_DM_DM_XV_1_I_2018_180108.pdf
05.01.2018
Numer ewidencyjny:4/DM-BNW.I/1/I/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:16.01.2018
Treść ogłoszenia (pdf):BZK_nabor_4_DM_BNW_I_1_I_2018_180105.pdf
04.01.2018
Numer ewidencyjny:3/DPr–BZK.IV/1/I/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. organizacji i funkcjonowania Urzędu w Oddziale ds. Organizacji Urzędu Miasta w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:15.01.2018
Treść ogłoszenia (pdf):BZK_nabor_3_DPr_BZK_IV_1_I_2018_180104.pdf
03.01.2018
Numer ewidencyjny:2/DSS-Ed.VII/1/I/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:13.01.2018
Treść ogłoszenia (pdf):BZK_nabor_2_DSS_ED_VII_1 _I_2018_180103.pdf
02.01.2018
Numer ewidencyjny:1/DM-BZSP.I/1/I/2018
Nazwa stanowiska:Inspektor ds. trwałego zarządu w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwaw Biurze Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:12.01.2018
Treść ogłoszenia (pdf):BZK_nabor_1_DM_BZSP_I_1_I_2018_180103.pdf