Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.05.2018 09:36 do 22.06.2018 09:32.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Rejestr kandydatów do pracy w UMŁ

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi Rejestr kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi.r

O wpis do rejestru mogą się ubiegać osoby, które chcą:

 • podjąć pracę na stanowiskach urzędniczych wyłącznie w celu zastępstw pracowników w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności;
 • podjąć pracę na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Ważne! Rejestr kandydatów do pracy nie ma związku z oddzielnie prowadzonymi procedurami naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi.r

Aby dołączyć do bazy kandydatów prosimy:

 • zgłosić się osobiście do pokoju 138a (ul. Piotrkowska 104);
 • wypełnić wniosek o wpis do rejestru kandydatów do pracy wraz z wymaganymi oświadczeniami;
 • dołączyć m.in. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz wypełniony kwestionariusz.

 W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: (42) 638-50-13,
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 138a.

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

 • Wniosek o wpisanie do Rejestru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [>>>.doc] [>>>.pdf]

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu dokumentacji REJESTRU KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE MIASTA ŁODZI, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów w REJESTRZE KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE MIASTA ŁODZI;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z:
  • Kodeksu pracy,u
  • stawy o pracownikach samorządowych.

Jestem zobowiązany/a do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wpisania do REJESTRU KANDYDATÓW DO PRACY W URZĘDZIE MIASTA ŁODZI z powodu braków formalnych;

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (25.08.2017 10:19)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (25.06.2020 08:57)

Informację opracował(a): Agnieszka Dalach (23.06.2020)

Źródło: Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 11453

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
25.06.2020 08:57 Violetta Gandziarska Modyfikacja strony
09.06.2020 16:31 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.06.2020 16:27 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
09.06.2020 16:23 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
27.05.2020 15:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 14:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.06.2018 09:32 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.05.2018 09:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.05.2018 09:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.08.2017 19:57 Migracja danych Modyfikacja treści
27.08.2017 19:56 Migracja danych Modyfikacja treści
27.08.2017 19:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:19 Migracja danych Utworzenie strony