Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.04.2018 12:41 do 30.04.2018 12:49.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Staże i Praktyki w UMŁ

2015-04-03
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-09r

Staż w Urzędzie Miasta Łodzir

Osoby zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, jako osoby bezrobotne mogą ubiegać się o staż w Urzędzie Miasta Łodzi. Staż jest finansowany w całości przez Powiatowy Urząd Pracy i może trwać od 3 do 12 miesięcy. Warunkiem skierowania osoby bezrobotnej na staż jest posiadanie środków finansowych przez PUP. Skierowana do odbycia stażu zawodowego osoba bezrobotna świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z programem stażu.r

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem stażu w Urzędzie Miasta Łodzi prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: (42) 272-63-63,
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 138a.

 


Praktyki w Urzędzie Miasta Łodzir

Praktyki są najprostszą i najszybszą ścieżką, aby spróbować swoich sił w Urzędzie Miasta Łodzi.r

Aby odbyć praktyki należy być osobą:

 • posiadającą status studenta
  lub
 • która ukończyła co najmniej szkołę ponadgimnazjalną i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia
  lub
 • która jest uczniem publicznej szkoły ponadgimnazjalnej

 

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem praktyki w Urzędzie Miasta Łodzi prosimy o kontakt z p. Joanną Wiśniewską-Mikosik:

 • telefoniczny: (42) 272-63-63,
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 144 lub 138a.

 

 


Metryka strony i historia zmian