Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.05.2018 10:57 do 25.05.2018 10:59.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Staże w Urzędzie Miasta Łodzi

 

Staż w Urzędzie Miasta Łodzi

O staż w Urzędzie Miasta Łodzi mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy oraz studenci biorący udział w profilowanych programach stażowych.r

Staż jest finansowany w całości przez Powiatowy Urząd Pracy lub podmioty realizujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.r

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem stażu w Urzędzie Miasta Łodzi prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: (42) 272-63-63,
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 138a.

Dokumenty do pobrania:r

Wniosek o przyjęcie na staż [>>>.doc] [>>>.pdf]r

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ;
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji oraz przebiegu stażu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 9 ust. 2 b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania porozumienia/umowy oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia porozumienia/umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia na staż z powodu braków formalnych;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Metryka strony i historia zmian