Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi (2019)

DPr-BRM-II.152.10.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_wyn_lok_20190903.pdf
Data złożenia: 02.09.2019
W sprawie: Zmiana uchwały nr XLIV/827/12 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi
Status załatwienia: BRM_status_wyn_lok_20190903.pdf
DPr-BRM-II.152.11.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_tlumacz_jezmig_20190903.pdf
Data złożenia: 02.09.2019
W sprawie: Zagwarantowanie osobom głuchym dostępu do tłumacza polskiego języka migowego we wszystkich jednostkach organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta Łodzi
Status załatwienia: BRM_status_tlumacz_jezmig_20190903.pdf
DPr-BRM-II.152.9.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_utw_KSG_20190903.pdf
Data złożenia: 02.09.2019
W sprawie: Utworzenie Klubu Seniora Głuchego w Ośrodku Kultury Górna
Status załatwienia: BRM_status_utw_KSG_20190903.pdf
DPr-BRM-II.152.8.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_cba_korupcja_20190903.pdf
Data złożenia: 30.08.2019
W sprawie: Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów
Status załatwienia: BRM_status_cba_korupcja_20190903.pdf
DPr-BZK-IV.152.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BZK_cba_korupcja_190807.pdf
Data złożenia: 26.07.2019
W sprawie: Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów
Status załatwienia: BZK_status_cba_korupcja_20190830.pdf
DPr-BRM-II.152.7.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_lt_3_20190717.pdf
Data złożenia: 12.07.2019
W sprawie: Linia tramwajowa nr 3
Status załatwienia: BRM_status_lt_3_20190717.pdf
DOA-Inf-II.152.2.2019
Odwzorowanie cyfrowe: WInf_petycja_telefony_20190717.pdf
Data złożenia: 11.07.2019
W sprawie: Publikacja służbowych numerów telefonów komórkowych użytkowanych w Urzędzie Miasta Łodzi
Status załatwienia: WInf_status_telefony_190806.pdf
DPr-BRM-II.152.6.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_akt_adm_190625.pdf
Data złożenia: 21.06.2019
W sprawie: Budowa / modernizacja ekranów akustycznych przy ul. Zgierskiej w Łodzi
Status załatwienia: BRM_petycja_akt_adm_status_190625.pdf
Status załatwienia: BRM_odp_ekran_akust_20190909.pdf
DPr-BRM-II.152.5.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_rondo_zgierska_190624.pdf
Data złożenia: 18.06.2019
W sprawie: Rondo na ulicy Zgierskiej
Status załatwienia: BRM_petycja_rondo_zgierska_status_190624.pdf
Status załatwienia: BRM_odp_rondo_zgierska_20190909.pdf
DES-GK.II.152.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: WGK_petycja_oczyszczanie_20190612.pdf
Data złożenia: 07.06.2019
W sprawie: Modernizacja parku maszynowego przeznaczonego do zadań oczyszczania Miasta
DOA-Inf-II.152.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: WInf_petycja_koszty_telefony_20190614.pdf
Data złożenia: 31.05.2019
W sprawie: Optymalizacja kosztów telefonów służbowych
Status załatwienia: WI_petycja_tel_odp_190625.pdf
DPr-BRM-II.152.4.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_tunel_srednicowy_20190517_20190528.pdf
Data złożenia: 17.05.2019
W sprawie: Konsultacje społeczne dotyczące możliwości wykorzystania ziemi z planowanej budowy tunelu średnicowego
Status załatwienia: BRM_status_tunel_srednicowy_20190528.pdf
Status załatwienia: BRM_status_tunel_srednicowy_190613.pdf
Status załatwienia: BRM_status_tunel_srednicowy_20190626.pdf
DPr-BRM-II.152.3.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_LKM_20190515_20190520.pdf
Data złożenia: 15.05.2019
W sprawie: Utworzenie Łódzkiej Kolei Miejskiej
Status załatwienia: BRM_status_LKM_20190520.pdf
Status załatwienia: BRM_status_LKM_190613.pdf
Status załatwienia: BRM_status_LKM_20190626.pdf
DPr-BRM-II.152.2.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_odplatnosc_transpost_zbiorowy_20190416_20190424.pdf
Data złożenia: 16.04.2019
W sprawie: Zniesienie odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób głuchych
Status załatwienia: BRM_status_odplatnosc_transpost_zbiorowy_20190424.pdf
DM-ZNN-I.152.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: WZNN_petycja_Chojny_Zatorze_20190410.pdf
Data złożenia: 03.04.2019
W sprawie: Wstrzymanie sprzedaży działek na Chojnach Zatorze w obrębie ulic: Jutrzenki, Kongresowej, Jana Bożego i Przedświt
Status załatwienia: WZNN_status_Chojny_Zatorze_20190410.pdf
Status załatwienia: WZNN_odp_Chojny_Zatorze_20190617.pdf
DES-Ed-III.1511.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: WE_petycja_Nivea_190311.pdf
Data złożenia: 08.03.2019
W sprawie: Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA" - edycja 2019
DPr-BRM-II-152.1.2019
Odwzorowanie cyfrowe: BRM_petycja_cmentarz_Zarzew_20190121.pdf
Data złożenia: 05.12.2018
W sprawie: Nieprawidłowości związane z budową pawilonów handlowych przed cmentarzem komunalnym Zarzew
Status załatwienia: BRM_Zarzew_status_projekt_uchwaly_20190121.pdf
Status załatwienia: Uchwała nr IV/127/19 >>>


Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
Oddział ds. Skarg
ul. Piotrkowska 153
90-440 Łódź
telefon: +48 (42) 638-57-10, +48 (42) 638-53-06