Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Informacja dotycząca petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łodzi i Rady Miejskiej w Łodzi (2018)

DPr-BRM-II.152.1.2018
W sprawie: Budowy chodnika oraz przebudowy ul. Zajęczej
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48366/717/BRM_petycja_Zajecza_20180116_20180125.pdf
Data złożenia: 2018-01-16
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48366/720/BRM_status_petycja_Zajecza_20180125.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48366/1251/BRM_status_informacja_Zajecza_20180416.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48366/1253/BRM_Zajecza_status2_20180417.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48366/1572/BRM_uchwala_Zajecza_20180427.pdf
BPK-BPS-II.152.1.2018
W sprawie: Zwiększenia udziału mieszkańców w dyskusjach o finansach Miasta
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48586/717/BPS_petycja_konsultacje_budzet_20171227_20180130.pdf
Data złożenia: 2017-12-27
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48586/720/BPS_status_konsultacje_budzet_20180130.pdf
DPr-BRM-II.152.2.2018
W sprawie: Likwidacji międzygminnej komunikacjiszynowej w aglomeracji łódzkiej
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48953/717/BRM_petycja_20180213.pdf
Data złożenia: 2018-01-31
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48953/720/BRM_status_petycja_20180213.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48953/1251/BRM_status_komunikacja_szynowa_20180418.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/48953/1253/BRM_uchwala_miedzygminna_komunikacja_szynowa_20180427.pdf
DPr-BRM-II.152.3.2018
W sprawie: Przywrócenia połączenia autobusowego na trasie: Dworzec PKS Północny - Wojska Polskiego - Palki - Kopcińskiego - Piłsudskiego - Rokicińska - Augustów - Przybyszewskiego -Czajkowskiego
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52833/717/BRM_petycja_180412.pdf
Data złożenia: 2018-04-10
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52833/720/BRM_status_petycja_180412.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52833/1251/BRM_informacja_projekt_uchwaly_linia85_180704.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52833/1253/BRM_uchwala_petycja_linia85_20180710.pdf
DPr-BRM-II.152.4.2018
W sprawie: Przywrócenia autobusu 85 na trasę sprzed reformy
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52846/717/BRM_petycja2_180412.pdf
Data złożenia: 2018-04-10
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52846/720/BRM_status_petycja2_180412.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/52846/1251/BRM_informacja_projekt_uchwaly_linia85_4_180704.pdf
DM-ZNN-I.152.1.2018
W sprawie: Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34 i Emilii Plater bez nr.
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/53098/717/WZNN_Petycja_Plater_180413.pdf
Data złożenia: 2018-03-29
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/53098/720/WZNN_Petycja_Plater_status_180413.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/53098/1251/WZNN_odp_Emilii_Plater_20180423.pdf
DM-ZNN-I.152.1.2018
W sprawie: Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Emilii Plater 34 i Emilii Plater bez numeru
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/54716/717/WZNN_petycja_Emilii _Plater_20180424_20180425.pdf
Data złożenia: 2018-04-24
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/54716/720/WZNN_status_Emilii_Plater_20180425.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/54716/1251/WZNN_odp_Emilii_Plater_180611.pdf
DM-ZNN-I.152.2.2018
W sprawie: Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej bez numeru
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/54719/717/WZNN_petycja_Lagiewnicka_20180423_20180426.pdf
Data złożenia: 2018-04-23
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/54719/720/WZNN_status_Lagiewnicka_20180426.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/54719/1251/WZNN_odpowiedz_Lagiewnicka_20180608.pdf
DM-ZNN-I.152.1.2018
W sprawie: Wstrzymanie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Emilii Plater
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/54745/717/WZNN_petycja3_Emilii_Plater_20180427.pdf
Data złożenia: 2018-04-26
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/54745/720/WZNN_status_petycja3_Emilii_Plater_20180427.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/54745/1251/WZNN_odp_Emilii_Plater_180611.pdf
DPr-BRM-II.152.5 .2018
W sprawie: Uruchomienie Łódzkiej Kolei Miejskiej
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/55427/717/BRM_petycja_LKM_20180507.pdf
Data złożenia: 2018-04-06
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/55427/720/BRM_informacja_projekt_uchwaly_LKM_180704.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/55427/1251/BRM_uchwala_petycja_LKM_20180710.pdf
DPr-BRM-II.152.6.2018
W sprawie: Pozostawienie w planie zagospodarowaniaprzestrzennego dla działki nr 167/29, obręb geodezyjny W-35, plan 143, obecnegoprzeznaczenia jako terenu zieleni urządzonej
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/55538/717/BRM_petycja_dzialka_167_29_W_35_20180515.pdf
Data złożenia: 2018-03-21
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/55538/720/BRM_status_dzialka_167_29_W_35_20180515.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/55538/1251/BRM_informacja_167_29_W_35_20180614.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/55538/1253/BRM_uchwala_1872_180622.pdf
DSS-Spt.III.152.1.2018
W sprawie: Odwołania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/56393/717/WSpt_petycja_MOPS_20180606.pdf
Data złożenia: 2018-05-16
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/56393/720/WSpt_petycje_MOPS_status_20180814.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/56393/1251/WSpt_odp_pet_20180814.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/56393/1253/WSpt_MOPS_ponowienie__20180927_20181017.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/56393/1572/WSpt_MOPS_odp2_petycja_20181023_20181029.pdf
DPr-BRM-II.152.7.2018
W sprawie: Apel w sprawie niezbędnej dekomunizacji nazwy ulicy, usunięciapomnika i tablic oraz wprowadzenia zakazu przeprowadzaniainnych obchodów mających upamiętniać rewolucję 1905-07
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/57191/717/BRM_ petycja_dekomunizacja_1905_180706.pdf
Data złożenia: 2018-06-25
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/57191/720/BRM_status_1905_180706.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/57191/1251/BRM_status_dekomunizacja_nazwy_ulicy_20180912.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/57191/1253/BRM_uchwala_LXXV_2066_18_20181211.pdf
DM-ZNN-I.152.3.2018
W sprawie: Wstrzymania sprzedaży działki w obrębie W-47 o numerze 343/2 znajdującej się pomiędzy ulicami Pomorską i Jugosłowiańską
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/57309/717/WZNN_petycja_protest_Jug_Pom_180725.pdf
Data złożenia: 2018-07-12
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/57309/720/WZNN_status_protest_Jug_Pom_180725.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/57309/1251/WZNN_odp_protest_Jug_Pom_180731.pdf
DM-ZNN-I.152.4.2018
W sprawie: Wstrzymania sprzedaży nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 606, oznaczonej jako działka nr 343/2, w obrębie W-47
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/57310/717/WZNN_petycja_Pomorska_180725.pdf
Data złożenia: 2018-07-13
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/57310/720/WZNN_status_Pomorska_180725.pdf
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/57310/1251/WZNN_odp_Pomorska_180731.pdf
DSS-GK.II.152.2.2018 (DES-GK.II.152.1.2018)
W sprawie: Wymiany nawierzchni zniszczonego boiska na osiedlu Radogoszcz-Zachód, przy ul. Jesionowej
Odwzorowanie cyfrowe: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/66688/717/WGK_petycja_boisko_20181022.pdf
Data złożenia: 2018-10-12
Status załatwienia: bip.uml.lodz.pl/uploads/tx_edgeregisters/66688/720/WGK_odp_petycja_Jesionowa_20181220.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (19.03.2019 09:39)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (08.11.2019 15:10)

Informację opracował(a): Joanna Podgórska

Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

Ilość odwiedzin: 1521

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
08.11.2019 15:10 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
08.11.2019 15:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 15:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 15:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 15:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 15:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 15:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 15:01 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 14:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 14:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 14:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 14:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
08.11.2019 14:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2019 09:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2019 09:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2019 09:39 Tomasz Wilk Utworzenie strony