Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 23.08.2017 14:14 do 23.08.2017 14:14.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego , Etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy al. Unii"

Zaprojektowanie i wybudowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej przy Al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno- Sportowo-Konferencyjnego etap II „ Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii”.

Projektowany Stadion Miejski ma mieć ok. 16.5 tysięcy miejsc siedzących, boisko z podgrzewaną naturalną lub mieszaną (syntetyczno-naturalną) murawą. Stadion musi spełniać wysokie standardy, zgodnie z najnowszymi wymogami UEFA i PZPN.

Hala sportowa o pojemności min. 3 tys. miejsc na trybunach, musi być całkowicie dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Na parterze będzie się znajdować arena sportowa o wymiarach min. 45 x 34 m i wysokości 14 m z uwzględnieniem, że powierzchnia boiska do gry w koszykówkę będzie wykonana z drewna, powierzchnia do gry w siatkówkę będzie syntetyczna zatwierdzona przez FIVB, powierzchnia boiska do piłki ręcznej może być drewniana lub syntetyczna. Hala spełniać musi wszystkie przepisy, zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki S. A. TAURON BASKET LIGA S.A., przepisami gry w piłkę siatkową.

Zadanie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla obiektów stadionu i hali sportowej.
Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
W dniu 5 lipca 2011 r zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o zamówieniu.

Ogłoszenie wraz ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczone jest na stronie Urzędu Miasta Łodzi w dziale Przetargi.

Program małej retencji dla miasta Łodzi

Obszar miasta Łodzi charakteryzuje się bardzo ograniczonymi zasobami wód naturalnych, jak również skromnymi możliwościami retencyjnymi. Powodem takiej sytuacji jest położenie miasta na wododziale I-go rzędu Wisła (Bzura) - Odra (Ner) i odśrodkowe ułożenie cieków (rys.1).

Układ hydrograficzny miasta Łodzi
 
 

Osiemnaście drobnych cieków o ograniczonej i niewystarczającej pojemności retencyjnej i często jedynie okresowymi przepływami to odbiorniki wód opadowych z terenu zlewni o powierzchni ponad 290 km2.. Przy czym należy zaznaczyć, że wzrost udziału powierzchni szczelnych i minimalna ograniczona pojemność retencji gruntowej i rzecznej powoduje, że cieki te odprowadzają praktycznie wszystkie wody opadowe. Skutkuje to całkowitą ucieczkę wody i występowaniem jej braku na terenie miasta i jej nadmiar powodujący podtopienia terenów poniżej Łodzi.

Jednym ze sposobów poprawy gospodarki wodnej w mieście jest zwiększenie liczby zbiorników retencyjnych. Odtworzenie ich w miejscu gdzie wcześniej istniały, zniszczonych, zasypanych lub zarośniętych. Zintegrowanie wszystkich działań związanych z realizacją tych zamierzeń stało się podstawą ich ujęcia w formę programu. Opracowano Program Małej Retencji dla miasta Łodzi obejmującego obszar całego miasta - 3 zlewnie. Jednak w pierwszej kolejności realizowany będzie projekt obejmujący zlewnie rzeki Sokołówki.

 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA HYDROGRAFICZNA OBSZARU AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

Na obszarze miasta bierze swój początek 16 z 18 cieków przepływających przez miasto zebranych w 3 zlewniach:

 • zlewnia rzeki Bzury: Sokołówka, Brzoza, Aniołówka, Zimna Woda, Łagiewniczka, Wrząca, Bzura
 • zlewnia rzeki Ner: Jasień, Jasieniec, Łódka z Bałutką, Karolewka, Olechówka z Augustówką, Ner z dopływami Gadką i Dobrzynką
 • zlewnia rzeki Miazgi: Miazga


Na rzekach zlokalizowanych jest ponad 50 zbiorników wodnych, w tym:

 • 14 zbiorników w zlewni rz. Ner
 • 34 zbiorniki w zlewni rz. Bzury
 • 5 zbiorników w zlewni rz. Miazgi


Dysproporcja ilości zbiorników w porównaniu z powierzchnią zlewni wynika z dogodniejszych warunków hydrograficznych w zlewni rz. Bzury - głęboka i wcięta dolina, stosunkowo czysta woda, tereny słabo zurbanizowane wobec płaskiej szerokiej doliny rzeki Ner i zanieczyszczonych wodach zwłaszcza poniżej ujścia rzeki Jasień, na której zlokalizowane są przelewy burzowe z kanalizacji ogólnospławnej i rzeki Dobrzynki, do której odprowadzane są dotychczas ścieki z Pabianic i Gminy Ksawerów.

 

Wydział Komunalny Urzędu Miasta Łodzi przygotował program budowy zbiorników pn.: "Program małej retencji dla miasta Łodzi". Program podzielony został na "projekty" obejmujące poszczególne zlewnie. W pierwszej kolejności opracowano Projekt I - obejmujący rzekę Sokołówkę z dopływem Brzozą, który zakłada budowę 7 zbiorników. W projekcie obok budowy zbiorników retencyjnych, o stałym piętrzeniu, przewidziano budowę zbiorników suchych, renaturyzację na niektórych odcinkach rzeki Sokołówki, oraz zagospodarowanie parkowe doliny.

Rzeka Sokołówka jest lewobrzeżnym drugorzędowym dopływem Bzury o długości 10.2 km. Zlewnia rzeki, w początkowym biegu obejmuje północno-wschodnie tereny miasta, w odcinku ujściowym do rzeki Bzury graniczy z podmiejskimi obszarami okolic miasta Zgierza. Charakter zlewni Sokołówki tj. nieduże przepływy naturalne, niewielka długość i nierównomierność przepływu i szybki odpływ wywołany głównie ulewnymi deszczami letnimi i wiosennymi roztopami, oraz mała pojemność retencyjna powoduje problemy z utrzymaniem odpowiedniej czystości wody w okresach niżówkowych. Realizację tego projektu przewidziano na lata 2000-2015.

Najwieksze inwestycje zagraniczne w Łodzi w latach 1995-2005 (stan na czerwiec 2007 r.)

Opracowano w Zespole ds. Promocji Gospodarczej
Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy UMŁ


większy plik >>>

 HANDLOWE

CENTRA HANDLOWE

G GALERIA ŁÓDZKA - Piłsudskiego 15/23
M1 M1 - Brzezińska 27/29
M MANUFAKTURA – centrum handlowo-usługowe – Ogrodowa 17
P PASAŻ ŁÓDZKI - Jana Pawła II 30
T TULIPAN - Piłsudskiego 92

HIPERMARKETY

Cs Castorama (Francja/France) - Wróblewskiego 31; Sikorskiego 6, Wydawnicza 13
Cr Carrefour (Francja/France) - Rzgowska 36, Szparagowa 7; Przybyszewskiego 176/178
Lc E. Leclerc (Francja/France) - Inflancka 45
LY Leroy Merlin (Francja/France) - Karskiego 5
MC Makro Cash &Carry (Niemcy/Germany) - Kasprzaka 8
MM Media Markt (Niemcy/Germany) - Brzezińska 27/29, Piłsudskiego 15/23,
No Nomi (Wielka Brytania/Great Britain) - Wydawnicza 4; Duńska 3/5
Ob OBI Superhobby Dom i Ogród (Niemcy/Germany) - Rokicińska 192/214; Szparagowa 3/5
Pr Praktiker (Niemcy/Germany) - Brzezińska 27/29, Wieniawskiego 1/3
Re Real (Niemcy/Germany) - Brzezińska 27/29, Jana Pawła II 30, Karskiego 5, Piłsudskiego 92
Sg Selgros (Niemcy/Germany) - Rokicińska 190/214
Ts Tesco (Wielka Brytania/Great Britain) - Piłsudskiego 15/23, Pojezierska 93; Widzewska 22

SUPERMARKETY

B Jeronimo Martins (Portugalia/Portugal) Biedronka - sieć supermarketów spożywczych: Bartoka 20, Florecistów 1, Gogola 10, Haszka 1, Karolewska 62, Kowalska, Łazowskiego 42, Nastrojowa 8, Ogrodowa 18, Piłsudskiego 15, Piotrkowska 128/140, Plantowa 1, Pomorska 58, Skrzetuskiego 11, Wólczańska 128/132, Tuwima 3, Zgierska 15
Ch Champion (Francja/France) - Bandurskiego 49
D PHU Domar S.A. (Austria) - Piotrkowska 190
El Elea (Francja/France) - Kilińskiego 122/128
Kf Kaufland (Niemcy/Germany) – Zgierska 104
Li LIDL (Niemcy/Germany) – Armii Krajowej, Drewnowska/Włókniarzy, Wici, Dąbrowskiego
Ts Tesco (Wielka Brytania/Great Britain) - sieć supermarketów spożywczych: Dylika 2/6, Elsnera 21, Kopcińskiego 31, Marysińska 104, Natalii 2, Niepodległości 4, Przybyszewskiego 161/163, Retkińska 106, Włókniarzy 156, Wyszyńskiego 107, Zgierska 221
Op Orange Plaza (Irlandia/Ireland) - Piotrkowska 166/168
Ps Tengelmann (Niemcy/Germany) – PLUS Discount – Przybyszewskiego 16
RK Raab Karcher Sp. z o.o. (Niemcy/Germany) - Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 91a
R Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. (Niemcy/Germany) – Bartoka 74, Dąbrowskiego 91A, Narutowicza 41, Niepodległości 4, Piłsudskiego 15/23, Piotrkowska 27, Piotrkowska 95, Piotrkowska 183/187, Zamenhofa 1-3, Zielona 4 PRZEMYSŁOWE

 1. ABB Elta Sp. z o.o. (Szwecja/Sweden) - Aleksandrowska 67/93
 2. Allmendinger Sp. z o.o. (Szwajcaria/Switzerland) - Łąkowa 11
 3. Amcor Polska Sp. z o.o. (Australia) - Aleksandrowska 55
 4. Asco Joucomatic Sp. z o.o. (Holandia/Holland) - Kurczaki 130
 5. Barry Callebaut Polska Sp. z o.o. (Francja/France) - Nowy Józefów 36
 6. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. (Niemcy/Germany) - Papiernicza 7 i Wedmanowej 10
 7. Cablex-P. Sp. z o.o. (Słowenia/Slovenia) - Papiernicza 7
 8. Cebal Tuba Sp. z o.o. (Francja/France) - Tymienieckiego 22/24
 9. Coats Polska Sp. z o.o. (Wielka Brytania/Great Britain) - Kaczeńcowa 16
 10. Coca-Cola Beverages Polska Sp. z o.o. (Wielka Brytania/Great Britain) - Traktorowa 139/141
 11. Coco-Werk Polska Sp. z o.o. (Niemcy/Germany) - Dąbrowskiego 225/243
 12. Daewoo Fonica Sp. z o.o. (Korea) - Wróblewskiego 16/18
 13. Dossche Sp. z o.o. (Belgia/Belgium) - Tokarzewskiego 7-12
 14. DSWI Sp. z o.o. (Niemcy-Włochy/Germany-Italy) - Techniczna 8/10
 15. Dyrup Sp. z o.o. (Dania/Denmark) - Dąbrowskiego 238
 16. East West Spinning Sp. z o.o. (Niemcy/Germany) - Lodowa 85
 17. EGO (Niemcy/Germany) – Techniczna 2/4
 18. Falcon Sp. z o.o. (Pakistan) – Rembielińskiego 1/7
 19. GE Power Controls S.A. (USA) - Lodowa 88
 20. General Beton Polska Sp. z o.o. (Włochy/Italy) - Nowy Józefów 34/47
 21. Geplastyk (Hiszpania/Spain) – Rąbieńska 36/38
 22. Gillette Poland S.A. (USA) - Wodna 11/13, Nowy Józefów 70
 23. Hapam Poland Sp. z o.o. (Holandia/Holland) - Tymienieckiego 22/24 (ŁSSE)
 24. Hirsch Porozell Sp. z o.o. (Austria) - Dąbrowskiego 208/210
 25. Hollmuller Łódź (Niemcy/Germany) – Częstochowska 38/52
 26. HSV (Holandia/ Holland) - Laskowicka
 27. Hutchinson (Francja/France) - Kurczaki 130
 28. IC Companys Poland Ltd. Sp. z o.o. (Dania/Denmark) - Elektronowa 6
 29. Intercell S.A. (Szwecja/Sweden) - Warecka 7
 30. Laser - Sinex Sp. z o.o. (USA) - Częstochowska 38/52
 31. Legler Polonia Sp. z o.o. (Włochy/Italy) - Dąbrowskiego 216
 32. Leibrock - Polska Maszyny i Materiały Sp. z o.o. (Niemcy/Germany) - Przestrzenna 67
 33. Mecalit (Niemcy/Germany) - Romana 40/42
 34. Indesit Company Polska Sp. z o.o. (Włochy/Italy) - Dąbrowskiego 216
 35. Nibco Sp. z o.o. (USA) - Polskich Kolei Państwowych 6
 36. Pepsi-Cola General Bottlers Poland (USA) - Traktorowa 128
 37. Prettl (Niemcy/Germany) - Techniczna 2/4
 38. Readymix Unidro Beton (Wielka Brytania/Great Britain) - Skierniewicka 3/5
 39. Rekticel Komfort Snu Sp. z o.o (Austria) - Brzezińska 5/15
 40. Rexam HPC Łódź (Wielka Brytania/Great Britain) - Manewrowa 6/10
 41. Robinson Packaging Polska Sp. z o.o. (Wielka Brytania/Great Britain) Dąbrowskiego 238
 42. Sew Eurodrive Polska Sp. z o.o. (Niemcy/Germany) - Techniczna 3/5
 43. Sonoco Poland – Packaging Services Sp. z o.o. (USA) – Nowe Sady 19a, Nowy Józefów
 44. Tollegno 1900 Poland Sp. z o.o. (Włochy/Italy) - Dąbrowskiego 225/243
 45. TV AB Sp. z o.o. (Szwecja/Sweden) – Al. Piłsudskiego 135
 46. VF Polska Sp. z o.o. (USA) - Techniczna 7
 47. Wirthwein (Niemcy/Germany) - Dąbrowskiego 225/243
 48. ZPDz "Archimode" Sp. z o.o. (Portugalia/Portugal) - Targowa 28/30

 USŁUGOWE

 1. Accenture Services (USA) – Al. Piłsudskiego 3
 2. AMGnet (Francja/France) – Łąkowa 29
 3. (M) Apsys Polska Sp. z o.o. (Francja/France) - MANUFAKTURA - Ogrodowa 17
 4. Astral Sp. z o.o. (Hiszpania/Spain) - Pojezierska 99a
 5. AIG/Lincoln Polska Sp. z o.o.(USA) - Manewrowa 6/10
 6. Bioconsult 2000 ZOO Sp. z o.o (Włochy/Italy) - Struga 16
 7. Bombardier Transportation (Obsługa Klienta) Polska Sp. z o.o. (Niemcy/Germany) - Aleksandrowska 67/93
 8. Clement Polska Sp. z o.o. (Francja/France) - Niciarniana 50/52
 9. DHL Logistics - Manewrowa 6/10
 10. Echo Investment S.A. (Francja/France)(Ibis, Silver Screen) - Piłsudskiego 1/13; Orion (biurowiec) - Sienkiewicza 85/87
 11. Generali (Austria-Włochy/Austria-Italy) - Piotrkowska 89
 12. Kaufland Polska (Niemcy/Germany) - Manewrowa 6/10
 13. Mc Donald's Polska Sp. z o.o. (USA) - sieć lokali typu fast food / fast food
 14. Nordea Bank Polska S.A. (Szwecja/Sweden) - Rzgowska 34/36
 15. N.R. Sp. z o.o. (Francja/France) – Kopcińskiego 56
 16. Philips Polska Sp. z o.o. O/Łódź (Holandia/Holland) – Al. Piłsudskiego 20/22
 17. (Q) Qubus Hotel System (Norwegia) - Mickiewicza 7
 18. Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. (Niemcy/Germany) - Wersalska 50
 19. Rossmann (Niemcy/Germany) - Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109
 20. Shell GAS LPG Polska (Wielka Brytania/Great Britain) - Dostawcza 3
 21. Sistema Poland (Włochy/Italy) - św. Teresy od Dzieciątka Jezus 105
 22. Telekomunikacja Polska S.A. (Francja/France) - Brzezińska
 23. Transition Technologies (Polska/Poland) - Piotrkowska 60
 24. UNICREDITO (Włochy/Italy) - Strykowska 5
 25. Uniqua Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Austria) - Gdańska 132
 26. WEAG International Properties (Niemcy/Germany) - Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 103b

stacje benzynowe

 1. BP Polska Sp. z o.o. (Wielka Brytania/Great Britain) – Aleksandrowska 63/65, Limanowskiego 181/185, Mickiewicza 7, Piłsudskiego 73, Rydza Śmigłego 19, Rzgowska 252, Strykowska 1, Włókniarzy 253, Włókniarzy 266, Zana 3/11
 2. Conoco Phillips Poland Sp. z o.o. (USA) - Pabianicka 59A, Piłsudskiego 82, Inflancka 37/39, Łąkowa 23/25, Strykowska 13, Kopcińskiego 31D, Włókniarzy 50
 3. Esso Polska Sp. z o.o. (USA) - Gdańska 131/133, Gliniana 10, Przybyszewskiego 176
 4. Shell Polska Sp. z o.o. (Wielka Brytania/Great Britain) - Politechniki 60, Pabianicka 174, Piłsudskiego 98, Przybyszewskiego 92, Dąbrowskiego 133, Traktorowa 14/72
 5. Statoil Polska Sp. z o.o. (Norwegia/Norway)- Wyszyńskiego 27, Włókniarzy 202, Przybyszewskiego 199/205, Prądzyńskiego 1/3, Rzgowska 211, Zgierska 65 róg Dolnej, Warecka 14/20, Piłsudskiego 177, Zgierska 104

INWESTYCJE PLANOWANE

 PRZEMYSŁOWE

100. Amcor Rentsch (Australia) – Nowy Józefów
101. DELL (USA) - Olechów
102. Hutchinson (Francja/France) – Lodowa 80/84
103. Isopak (Włochy/Italy) – Techniczna 6
104. SCHAUMAPLAST – ORGANIKA Sp. z o.o. (Niemcy/Germany) – Dąbrowskiego 180/194
105. TEKA Group Kueppersbusch (Niemcy-Hiszpania/ Germany-Spain) – Nowy Józefów
106. Höllmüller Łódź (Niemcy/Germany) – Nowy Józefów
107. MARION FOAM (Francja/France)- b/d / no data available
108. MECALIT (Niemcy/Germany) - Dąbrowskiego 213
109. DSWI (Niemcy/Germany) - Techniczna 8/10
110. Dong Yun (Chiny/China) - Aleksandrowska 55
111. Compin Seats (Francja/France) - Traktorowa 128
113. Suzhou Victory (Chiny/China) - Brzezinska 1/3
114. Barry Callebaut (Belgia-Francja / Belgium-France) - Nowy Józefów 36
115. TP Konepajat (Finlandia / Finland) - Ustronna 47/49

 USŁUGOWE, HOTELE

 1. Arise (Irlandia/Ireland) - Zakładowa 97
 2. Bacoli Properties (Wielka Brytania/Great Britain) - Piotrkowska 157
 1. Gandon Logistics (Irlandia/Ireland) - Zakładowa 97
 2. Hartmann (Niemcy/Germany) - Zakładowa 97
 3. Hotele GE (Francja/France) -. Piłsudskiego 27
 4. Lekkerland (Niemcy/Germany) - Zakładowa 97
 5. Makro 5 (Słowenia/Slovenia) - Unii 4 (kompleks basenów +hotel)
 6. OPAL Property Developments (Australia) - Tymienieckiego 25
 7. Orange Castle (Irlandia/Ireland) - Piotrkowska 138/140
 8. Plaza Center Poland (Izrael/ Israel) - Żwirki 19
 9. ProLogis (USA) - Zakładowa 97
 10. Regex Polska (Hiszpania/ Spain) - Wróblewskiego 19
 11. RELER INWESTYCJE (Hiszpania/Spain) - Wólczańska 44/48
 12. Rohlig (Niemcy/Germany) - Ustronna 3/9
 13. Rossmann (Niemcy/Germany) - Św. Teresy 109
 14. RR Donnelly (USA) - b/d / no data available
 15. Panattoni (USA) - Zakładowa 97
 16. SEGRO (Wielka Brytania/Great Britain) - Rokicińska
 17. St. Paul's Developments Polska (Wielka Brytania/Great Britain) - Tymienieckiego 30a
 18. SWS BPO Group (Irlandia/Ireland) - b/d / no data available
 19. TILT UP DEVELOPMENT (Szwecja/Sweden) - Podchorążych 37
 20. UNICREDITO, PKO S.A. (Włochy/Italy) - Strykowska 5
 21. WARIMPEX (Austria) - Ogrodowa 17 (hotel ANDEL’S)

 HANDLOWE

IK IKEA (Szwecja/Sweden) – Pabianicka
Or Orange Park (Irlandia/Ireland) – Wróblewskiego 6/8

INFORMACJE DODATKOWE

 HOTELE 

Gr ORBIS GRAND * * * - Piotrkowska 72, tel. (+48) 42 633 99 20
Ct CENTRUM * * * - Kilińskiego 59/63, tel. (+48) 42 632 86 40
Q QUBUS Hotel System (Norwegia/Norway) * * * - al. Mickiewicza 7
Am AMBASADOR * * * - Kosynierów Gdyńskich 8, tel. (+48) 42 646 49 04
Sw ŚWIATOWIT * * * - al. Kościuszki 68, tel. (+48) 42 636 30 44
Ry REYMONT * * * - Legionów 81, tel. tel. (+48) 42 633 80 23
Y YUCA * * * – Złotno 83a, tel. (+48) 42 634 72 94
Ib IBIS * * - al. Piłsudskiego 11, tel. (+48) 42 638 67 00
S FOCUS * * - Łąkowa 23/27
Mz MAZOWIECKI * * - 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 53/57, tel. (+48) 42 637 43 33
Po POLONIA PALAST - Narutowicza 38, tel. (+48) 42 632 87 73
Sy SAVOY * * - Traugutta 6, tel. (+48) 42 632 93 60
Es ESKULAP * * – Paradna 46; tel: (+48) 42 645 70 99
Dr DARIA * * - Studencka 2, tel. (+48) 42 659 82 44
Al ALICJA * * - al. Politechniki 19a, tel. (+48) 42 684 63 70
Ad ADRIA * - Obywatelska 152, tel. (+48) 42 686 47 94
Bs BOSS * - Tatrzańska 11, tel. (+48) 42 672 48 89
SK CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE UŁ - Kopcińskiego 16/18, tel: (+48) 42 635 54 90
HU HOTEL URZĘDU MIASTA ŁODZI – Boj. Getta Warszawskiego 9, tel. (+48) 42 640 66 09
Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Łodzi na lata 2007-2013
Program „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi"

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi realizuje projekt pn.: „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie V.3 – Infrastruktura edukacyjna.

Okres realizacji: 05/2010-12/2010

Ogólna wartość projektu: 5 000 000,00 PLN 
(w tym wartość dofinansowania 4 250 000,00 PLN).

Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia poprzez doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

Cele szczegółowe projektu to: rozwijanie i promowanie różnych form nabywania nowych i zmiany posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz kształcenia ustawicznego, usuwanie barier utrudniających dostęp do Edukacji osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, modernizacja i wyposażenie obiektów edukacyjnych, wdrożenie systemu koordynacji i monitoringu kierunków kształcenia w relacji: województwo, powiat, gmina – w kontekście potrzeb rynku pracy i zarobkowej migracji regionalnej.

Grupą docelową projektu: młodzież szkolna w ramach kształcenia formalnego i poza formalnego , nauczyciele zawodu oraz osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe zgodnie z zasadami kształcenia ustawicznego. Liczba osób korzystających z infrastruktury dydaktycznej – zakłada się przeszkolenia co najmniej 1480 uczniów z Łodzi i regionu łódzkiego oraz około 200 osób dorosłych.

W ramach projektu realizowane są następujące działania: prowadzenie zajęć edukacyjnych z zakresu mechatroniki oraz rozszerzenie zakresu kształcenia o zajęcia specjalizujące odzwierciedlające najnowsze osiągnięcia techniki i technologii, organizacja szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, organizacja szkoleń prowadzących do zdobywania i aktualizacji kwalifikacji zawodowych osób zagrożonym wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku 15-25 lat oraz osób niepełnosprawnych.


Informację wprowadził(a): Migracja danych (23.08.2017 14:10)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (12.03.2019 09:54)

Ilość odwiedzin: 5798

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
12.03.2019 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2019 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 09:13 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:15 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:14 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:14 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:12 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:11 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 14:10 Migracja danych Utworzenie strony